EPLIK

Usprawnij proces obsługi e-sprawozdań

COIG przygotował aplikację stacjonarną EPLIK, która pozwoli na przygotowanie sprawozdań finansowych w formacie XML zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Finansów.


Gotowe rozwiązania informatyczne

Aplikacja e-Sprawozdania

Umożliwia zapisanie bieżącego stanu sprawozdania lub zaczytania pliku do dalszej pracy, wczytanie danych i ich edytowanie, usunięcie danych zaimportowanych, dodanie plików takich jak polityka rachunkowości czy informacje uszczegóławiające.


Plik

Wygenerowanie pliku XML na podstawie danych prezentowanych w aplikacji i zapisanie go we wskazanym miejscu na twardym dysku.

Załącznik

Zapisanie w strukturze logicznej XML wszystkich plików dodanych jako załączniki do sprawozdania finansowego.

Sprawdzenie

Sprawdzenie czy zostały uzupełnione wszystkie obligatoryjne pola nagłówka podczas procesu generowania pliku XML.

Podpis

Elektroniczne podpisanie wygenerowanego pliku XML.

Wydruk

Wydrukowanie lub zapis w formacie PDF wczytanych aktualnie do aplikacji sprawozdań finansowych.

COIG

Wymierne korzyści

Wymierne korzyści

Do aplikacji dołączony jest szablon excel z określoną strukturą, który zawiera następujące elementy sprawozdania finansowego:

  • bilans,
  • rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny i porównawczy),
  • zestawienie zmian w kapitale (funduszu własnym),
  • rachunek przepływów pieniężnych (pośrednie i bezpośrednie),
  • dane dodatkowe.

Nasi specjaliści

Chętnie odpowiemy
na wasze pytania

32 747 34 17