Dołącz do naszego zespołu

Prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami)”

Aktualnie poszukujemy pracowników na stanowiska:

 • Specjalista ds. sieci komputerowych

  Zakres zadań pracownika:

  • realizowanie procedur administracyjnych związanych z pracą w Zespole Utrzymania Ruchu,
  • prowadzenie dokumentacji,
  • monitorowanie zdarzeń w sieci,
  • rozwiązywanie problemów pojawiających się w trakcie eksploatacji systemów informatycznych,
  • wsparcie użytkownika końcowego,
  • podnoszenie i utrzymywanie na właściwym poziomie niezbędnych kwalifikacji.

  Idealny Kandydat powinien mieć:

  • wykształcenie wyższe techniczne,
  • minimum trzyletnie doświadczenie w administracji urządzeniami sieciowymi - warunek konieczny,
  • praktyczna znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem systemów operacyjnych i sieci teleinformatycznych,
  • praktyczna umiejętność konfiguracji urządzeń sieciowych Cisco, Juniper, Fortigate, Palo Alto i innych
  • znajomość/umiejętność obsługi routerów, przełączników, firewalli, loadbalancerów, systemów IDS/IPS,
  • znajomość rozwiązań do analizy logów, systemów antyDDoS,
  • znajomość protokołów sieci LAN, WLAN
  • znajomość protokołów routingu z naciskiem na BGP,
  • znajomość protokołów IPSec, SSL i zagadnień VPN,
  • znajomość zagadnień QoS,
  • znajomość zagadnień monitoringu infrastruktury sieciowej,
  • znajomość obsługi LIR portalu RIPE NCC,
  • znajomość technologii i okablowania Ethernet (UTP i Fiber Optic) oraz zasad tworzenia połączeń w szafach krosowniczych,
  • umiejętność dokumentowania swojej pracy.

  Wymagane, dodatkowe umiejętności/predyspozycje:

  • komunikatywność, rzetelność, operatywność, aktywność, odpowiedzialność, kreatywność,
  • dobra organizacja czasu pracy,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • umiejętność pracy pod presją czasu,
  • dbałość o rozwój własny i poszerzanie wiedzy,
  • prawo jazdy kategorii B.

  W zamian oferujemy:

  • pracę w organizacji realizującej projekty informatyczne dla wielu branż (przemysłowa, medyczna, administracja publiczna),
  • dajemy możliwość pracy przy dużych projektach i profesjonalnych systemach informatycznych,
  • będziemy wspierać o Twój rozwój zawodowy poprzez pakiet szkoleniach oraz współpracę z naszymi Ekspertami,
  • zadbamy o Twoje zdrowie poprzez dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej (Medicover) oraz karnetów sportowych (OK System).
 • Administrator IT

  Do najważniejszych zadań zatrudnionej osoby należeć będą:

  • Instalacja i konfiguracja stacji roboczych (oprogramowanie systemowe, aplikacyjne, antywirusowe, szyfrujące itp.)
  • Instalacja i konfiguracja urządzeń mobilnych
  • Kompleksowe rozwiązywanie problemów u użytkownika końcowego
  • Wsparcie użytkowników
  • Zarządzanie kontami użytkowników i dostępami
  • Zarządzanie licencjami
  • Miejsce pracy: Katowice i Gliwice

  Oczekiwania wobec kandydatów:

  • Wykształcenie średnie lub wyższe o kierunku informatycznym
  • Bardzo dobra znajomość systemów operacyjnych Windows 7/8/10
  • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
  • Znajomość zasad licencjonowania oprogramowania
  • Bardzo dobra znajomość zagadnień sprzętowych
  • Znajomość środowiska Active Directory
  • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie ze zrozumieniem dokumentacji technicznej
  • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
  • Prawo jazdy kat. B
 • Programista .NET

  Do najważniejszych zadań zatrudnionej osoby należeć będą:

  • rozbudowa istniejącego oprogramowania stworzonego w oparciu o platformę .NET,
  • przygotowanie wersji systemu do testów,
  • produkcja oprogramowania,
  • dokumentowanie kodu.

  Oczekiwania wobec kandydatów:

  • umiejętność programowania na platformie .NET (znajomość C# oraz ASP.NET MVC/Web Forms, WCF,WebAPI),
  • znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na sprawną pracę z dokumentacją techniczną,
  • minimum dwuletnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
  • znajomość relacyjnych baz danych (minimum MSSQL),
  • znajomość CSS, HTML,  AJAX, JavaScript, jQuery,
  • dobra znajomość zagadnień związanych z Web Services,
  • znajomość wzorców projektowych,
  • umiejętność szybkiego uczenia się,
  • umiejętność pracy w zespole, dzielenia się wiedzą i doświadczeniami,
  • sumienność i staranność,
  • wysoka motywacja i zaangażowanie,
  • umiejętność radzenia sobie z presją czasu i odporność na stres.

  Dodatkowym atutem będzie:

  • znajomość biblioteki REACT,
  • doświadczenie w pracy z systemami kontroli wersji,
  • doświadczenie w technologiach i narzędziach: NHibernate, LINQ, IIS,
  • umiejętność nieszablonowego podejścia do rozwiązywanych problemów,
  • umiejętność analitycznego myślenia.
 • Administrator Baz Danych Oracle

  Wymagania oraz zadania na stanowisku:

  • Wykształcenie wyższe techniczne,
  • Instalacja, konfiguracja oraz administracja bazami danych Oracle,
  • Diagnostyka oraz rozwiązywanie problemów z baz danych Oracle,             
  • Monitorowanie efektywności działania baz danych Oracle,
  • Wykonywanie kopii i przywracanie danych za pomocą narzędzia RMAN,
  • Znajomość SQL oraz narzędzi do monitoringu i automatyzacji,     
  • Doświadczenie w administracji bazami danych Oracle 11g ew. 12c,
  • Znajomość systemów operacyjnych Linux, Windows.

   

  Dodatkowym atutem będzie:

  • Znajomość systemów operacyjnych AIX,
  • Znajomość platformy OVM,
  • Doświadczenie związane z pracą projektową,
  • Znajomość narzędzia Oracle Enterprise Manager,
  • Znajomość Data Guard, RAC, ASM,
  • Umiejętności pisania skryptów shell (UNIX/Windows) oraz procedur SQL, PLSQL,
  • Certyfikaty z obszaru IT.

   

  Wymagane, dodatkowe umiejętności/predyspozycje:

  • Komunikatywność, rzetelność, operatywność, kreatywność,
  • Umiejętność pracy w zespole,
  • Chęć poznawania i uczenia się nowych zagadnień,
  • Znajomość języka angielskiego przynajmniej na poziomie swobodnego czytania dokumentacji.

   

  W zamian oferujemy:

  • pracę w organizacji realizującej projekty informatyczne dla wielu branż (przemysłowa, medyczna, administracja publiczna),
  • dajemy możliwość pracy przy dużych projektach i profesjonalnych systemach informatycznych,
  • będziemy wspierać o Twój rozwój zawodowy poprzez pakiet szkoleniach oraz współpracę z naszymi Ekspertami,
  • zadbamy o Twoje zdrowie poprzez dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej (Medicover) oraz karnetów sportowych (OK System).
 • Administrator systemu OTRS

  Do najważniejszych zadań zatrudnionej osoby należeć będą:

  • Wdrożenie i administracja systemu OTRS w firmie,
  • Implementacja usług IT w systemie OTRS w oparciu o najlepsze praktyki ITIL,
  • Administracja systemem OTRS w warstwie biznesowej,
  • Dostosowanie systemu OTRS do wymagań klienta,
  • Diagnozowanie i rozwiazywanie problemów w działaniu systemu OTRS.  

  Oczekiwania wobec kandydatów:

  • Znajomość systemu OTRS na poziome administratora i developera,
  • Umiejętność samodzielnego wykonywania modyfikacji systemu OTRS pod specyficzne wymagania klienta,
  • Minimalne roczne doświadczenie na podobnym stanowisku,
  • Znajomość języka Perl,
  • Znajomość PostgreSQL,
  • Język angielski co najmniej na poziomie czytania ze zrozumieniem dokumentacji technicznej,
  • Samodzielność i kreatywność. 

  Dodatkowym atutem będzie znajomość:

  • Znajomość JavaScript,
  • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
  • Udokumentowany udział we  wdrożeniach  systemu OTRS,
  • Certyfikaty z  zakresu ITIL.
 • Junior Java developer

  Do najważniejszych zadań zatrudnionej osoby należeć będzie:

  • tworzenie i utrzymywanie kodu dla komponentów systemów IT;
  • dokumentowanie kodu, tworzenie środowisk uruchomieniowych;
  • wsparcie procesu testowania;
  • współpraca z projektantami, programistami i testerami;

  Oczekiwania wobec kandydatów:

  • Bardzo dobra, praktyczna znajomość języka Java
  • Dobra znajomość: JEE, HTML, CSS, SQL.
  • Minimum 2 lata doświadczenia w programowaniu w jęz. Java.
  • Chęć nauki nowych technologii.
  • Język angielski w zakresie umiejętności czytania dokumentacji technicznej.

  Mile widziane:

  • Znajomość narzędzi: Spring Framework, Hibernate, Maven.
  • Znajomość serwerów aplikacji oraz serwerów WWW.
  • Podstawy programowania platformy Android.
  • Znajomość HTML/CSS, JavaSript.
 • Starszy Programista PHP – TEAM LEADER

  Zakres obowiązków:

  • Tworzenie aplikacji webowych
  • Dbanie o jakość kodu oraz poprawne działanie aplikacji
  • Projektowanie architektury oprogramowania
  • Współpraca z analitykiem IT lub klientem w celu określenia sposobów realizacji poszczególnych wymagań biznesowych oraz opracowanie na tej podstawie projektu implementacji zmian w systemie IT
  • Wydawanie kolejnych wersji systemu IT wraz z dokumentacją zakresu zmian w nowych wersjach
  • Utrzymywanie wewnętrznej dokumentacji projektowej na poziomie biznesowym, logicznym, technicznym i na poziomie kodu aplikacji
  • Współpraca z zespołem testów w celu diagnostyki i poprawy błędów w systemie IT
  • Współpraca z zespołem wdrożeniowym w celu rozwiązywania problemów z wdrażaniem i utrzymaniem systemu IT

   

  Wymagania:

  • Minimum 5 letnie doświadczenia w programowaniu w PHP
  • Bardzo dobra znajomość frameworka FuelPHP, Webservices (REST, SOAP)
  • Znajomość technologii webowych włączając HTML5, CSS3, JavaScript
  • Znajomość JQuery oraz popularnych pluginów/rozszerzeń do tej biblioteki oraz technologii AJAX przy wykorzystaniu JQuery
  • Dobra znajomość relacyjnych baz danych (MariaDB/Postgres) (m.in. umiejętność projektowania baz danych, praca na zagnieżdżonych transakcjach, optymalizacja zapytań)
  • Znajomość zagadnień bezpieczeństwa webaplikacji
  • Umiejętność pisania czytelnego kodu zgodnego ze standardami
  • Znajomość SVN
  • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej
  • Bardzo dobra organizacja własnej pracy oraz analityczne myślenie
  • Dobre estymowanie zadań (określanie czasu oraz wysiłku wkładanego do realizacja danego zadania)
  • Umiejętność zarządzania czasem oraz pracy pod jego presją

   

  Mile widziane:

  • Doświadczenie w pracy w metodologii Agile/SCRUM będzie dodatkowym atutem
  • Praca z Bootstrap CSS
  • Wiedza dot. stron responsywnych
  • Znajomość AngularJS
  • Administracja systemem Linux (w szczególności Apache, MariaDB, Postgres)

   

   

 • Projektant-Programista PHP

  Do najważniejszych zadań zatrudnionej osoby należeć będą:

  • Współpraca z analitykiem IT lub klientem w celu określenia sposobów realizacji poszczególnych wymagań biznesowych oraz opracowanie na tej podstawie projektu implementacji zmian w systemie IT
  • Rozbudowa (implementacja) systemu IT w oparciu o zmiany projektowane przez członków zespołu projektowego
  • Wydawanie kolejnych wersji systemu IT wraz z dokumentacją zakresu zmian w nowych wersjach
  • Utrzymywanie wewnętrznej dokumentacji projektowej na poziomie logicznym, technicznym i na poziomie kodu aplikacji
  • Współpraca z zespołem testów w celu diagnostyki i poprawy błędów
  • Współpraca z zespołem wdrożeniowym w celu rozwiązywania problemów z wdrażaniem i utrzymaniem systemu

  Idealny Kandydat powinien mieć:

  • absolwenci uczelni wyższych o kierunku informatycznym
  • znajomość języka UML oraz narzędzia Enterprise Architekt
  • znajomość narzędzia służącego do prototypowania interfejsu użytkownika (GUI)
  • znajomość metod projektowania systemów i wzorców projektowych, w tym MVC (model-view-controler) oraz OOP (object-oriented programming)
  • co najmniej dwuletnie doświadczenie w tworzeniu systemów IT w technologii PHP
  • umiejętnosć stosowania: PHP, framework Symfony (lub innego dla PHP), JavaScript, JQuery, CSS3, HTML5, AJAX
  • znajomość relacyjnych baz danych: MySQL (MariaDB), MS SQL, PostgreSQL
  • znajmość zagadnień dot. integracji systemów IT w tym architektury SOA, WebService (SOAP, REST), WSDL/XSD/XML
  • kompetencje „miękkie”:
    • umiejętność współpracy w zespole
    • odpowiedzialność, staranność i sumienność przy realizacji zadań
    • umiejętność szybkiego uczenia się
 • Młodszy programista PHP

  Do najważniejszych zadań zatrudnionej osoby należeć będą:

  • Rozbudowa (implementacja) systemu IT w oparciu o zmiany projektowane przez członków zespołu projektowego
  • Współpraca z zespołem testów w celu diagnostyki i poprawy błędów aplikacji

   Idealny Kandydat powinien mieć:

  • studenci co najmniej 3 roku studiów na kierunkach technicznych/informatycznych
  • umiejętnosć tworzenia oprogramowania z wykorzystaniem PHP, CSS3, HTML5
  • umiejętność tworzenia oprogramowania w oparciu o bazy danych MySQL (MariaDB), MS SQL, PostgreSQL
  • kompetencje „miękkie”:
    • umiejętność współpracy w zespole
    • odpowiedzialność, staranność i sumienność przy realizacji zadań
    • umiejętność szybkiego uczenia się
  • dodatkowym atutem będzie znajmość: framework Symfony, Doctrine, JavaScript, JQuery, AJAX, CMS Drupal, CMS Wordpress, znajmość zagadnień dot. integracji systemów IT w tym architektury SOA, WebService (SOAP, REST), WSDL/XSD/XML
  • dla osób zatrudnionych na umowę o prace możliwość uczestnictwa w szkoleniach realizowanych i finansowanych przez firmę
  • dla osób zatrudnionych na umowę o pracę także dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej (Medicover) oraz karnetów sportowych (OK System)
  • dobrze skomunikowane miejsce pracy
 • Programista PHP

  Do najważniejszych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku, należeć będą:

  • Rozbudowa (implementacja) systemu IT w oparciu o zmiany projektowane przez członków zespołu projektowego
  • Wydawanie kolejnych wersji systemu IT wraz z dokumentacją zakresu zmian w nowych wersjach
  • Utrzymywanie wewnętrznej dokumentacji projektowej na poziomie logicznym, technicznym i na poziomie kodu aplikacji
  • Współpraca z zespołem testów w celu diagnostyki i poprawy błędów
  • Współpraca z zespołem wdrożeniowym w celu rozwiązywania problemów z wdrażaniem i utrzymaniem systemu

   Idealny Kandydat na oferowane stanowisko posiada:

  • studenci co najmniej 3 roku studiów na kierunkach technicznych/informatycznych
  • umiejętnosć tworzenia oprogramowania z wykorzystaniem PHP, CSS3, HTML5
  • umiejętność tworzenia oprogramowania w oparciu o bazy danych MySQL (MariaDB), MS SQL, PostgreSQL
  • doświadczenie w tworzeniu systemów IT w technologii PHP (aplikacje intranetowe lub intranetowe, strony internetowe…)
  • kompetencje „miękkie”:
    • umiejętność współpracy w zespole
    • odpowiedzialność, staranność i sumienność przy realizacji zadań
    • umiejętność szybkiego uczenia się
  • dodatkowym atutem będzie znajmość: framework Symfony, Doctrine, JavaScript, JQuery, AJAX, CMS Drupal, CMS Wordpress, znajmość zagadnień dot. integracji systemów IT w tym architektury SOA, WebService (SOAP, REST), WSDL/XSD/XML
 • Menadżer ds. Kluczowych Klientów

  Do najważniejszych zadań zatrudnionej osoby należeć będzie:

  • pozyskiwanie nowych Klientów,
  • przygotowywanie i prowadzenie prezentacji handlowych,
  • opieka i podtrzymywanie relacji z kluczowymi Klientami,
  • tworzenie ofert i prowadzenie negocjacji handlowych,
  • skuteczna sprzedaż oferty handlowej.

  Idealny Kandydat powinien mieć:

  • doświadczenie w prowadzeniu procesów sprzedaży systemów ERP (min. 2 lata),
  • umiejętność przygotowywania ofert handlowych,
  • zdolności negocjacyjne, niezbędne podczas spotkań z Klientem na etapie podpisywania umów,
  • wysoki poziom komunikacji, łatwość nawiązywania kontaktu oraz nienaganną prezencję, która jest kluczowa dla profesjonalnego prowadzenia prezentacji handlowych,
  • dobrą orientację w rynku biznesowym, informatycznym,
  • wysoką skuteczność przejawiającą się w realizacji założonych celów,
  • gotowość do częstych podróży służbowych.
 • Administrator Systemów Microsoft

  Do najważniejszych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku, należeć będą:

  • Administracja i utrzymanie infrastruktury opartej na platformie Microsoft Windows Server 2008R2/2012R2,
  • Monitorowanie wydajności serwerów i usług,
  • Zarządzanie infrastrukturą Active Directory,
  • Instalacja i konfiguracja oprogramowania,
  • Rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez Klienta.

  Idealny Kandydat na oferowane stanowisko posiada:

  • Wykształcenie wyższe o kierunku informatycznym,
  • Dobrą znajomość systemów Windows Server 2008R2/2012R2,
  • Dobrą znajomość środowiska Active Directory,
  • Dobrą znajomość środowiska terminalowego Microsoft (Remote Desktop Services),
  • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie ze zrozumieniem  dokumentacji technicznej,
  • Umiejętność tworzenia skryptów (PowerShell, bat, vbs itp.),
  • Mile widziane certyfikaty MCP lub pokrewne,
  • Znajomość środowisk Citrix XenApp i/lub VMware vSphere i/lub MS Exchange Server będzie dodatkowym atutem,
  • Prawo jazdy kat. B.
 • Projektant JavaScript

  Do najważniejszych zadań zatrudnionej osoby należeć będą:

  • Współpraca z analitykiem IT lub klientem w celu określenia sposobów realizacji poszczególnych wymagań biznesowych oraz opracowanie na tej podstawie projektu implementacji zmian w systemie IT
  • Rozbudowa (implementacja) systemu IT w oparciu o zmiany projektowane przez członków zespołu
  • Wydawanie kolejnych wersji systemu IT wraz z dokumentacją zakresu zmian w nowych wersjach
  • Utrzymywanie wewnętrznej dokumentacji projektowej na poziomie biznesowym, logicznym, technicznym i na poziomie kodu aplikacji
  • Współpraca z zespołem testów w celu diagnostyki i poprawy błędów w systemie IT
  • Współpraca z zespołem wdrożeniowym w celu rozwiązywania problemów z wdrażaniem i utrzymaniem systemu IT

  Oczekiwania wobec kandydatów:

  • co najmniej dwuletnie doświadczenie w tworzeniu systemów IT w technologiach webowych,
  • umiejętność stosowania: JavaScript, JQuery, CSS3, HTML5, AJAX, Angular.JS,
  • znajomość relacyjnych baz danych,
  • kompetencje „miękkie”:
   • umiejętność myślenia analitycznego oraz projektowania konkretnych rozwiązań w oparciu o ogólne wymagania biznesowe,
   • umiejętność identyfikowania i kreatywnego rozwiązywania problemów,
   • umiejętność szybkiego uczenia się,
   • umiejętność współpracy w zespole, dzielenia się wiedzą i doświadczeniami,
   • odpowiedzialność, staranność i sumienność przy realizacji zadań,
   • odporność na stres i presję czasu,
  • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie ze zrozumieniem dokumentacji technicznej.

  Dodatkowym atutem będzie znajomość:

  • języka UML oraz podstawowa narzędzia Enterprise Architekt,
  • metodyk tworzenia i testowania oprogramowania,
  • systemów/środowisk wspomagających pracę programistów,
  • zagadnień związanych z bezpieczeństwem aplikacji webowych,
  • funkcjonalności systemów elektronicznego obiegu dokumentów.
 • Programista baz danych

  Do najważniejszych zadań zatrudnionej osoby należeć będą:

  • Rozbudowa (implementacja) systemu IT w oparciu o zmiany projektowane przez członków zespołu
  • Współpraca z analitykiem IT lub klientem w celu określenia sposobów realizacji poszczególnych wymagań biznesowych oraz opracowanie na tej podstawie projektu implementacji zmian w systemie IT
  • Wydawanie kolejnych wersji systemu IT wraz z dokumentacją zakresu zmian w nowych wersjach
  • Utrzymywanie wewnętrznej dokumentacji projektowej na poziomie biznesowym, logicznym, technicznym i na poziomie kodu aplikacji
  • Współpraca z zespołem testów w celu diagnostyki i poprawy błędów w systemie IT
  • Współpraca z zespołem wdrożeniowym w celu rozwiązywania problemów z wdrażaniem i utrzymaniem systemu IT

  Oczekiwania wobec kandydatów:

  • biegła znajomość SQL i PL/SQL
  • dobra znajomość bazy danych Oracle
  • znajomość języka UML oraz podstawowa narzędzia Enterprise Architekt
  • co najmniej dwuletnie doświadczenie w tworzeniu systemów IT (od strony bazy danych)
  • kompetencje „miękkie”:
    • umiejętność myślenia analitycznego oraz projektowania konkretnych rozwiązań w oparciu o ogólne wymagania biznesowe,
    • umiejętność identyfikowania i kreatywnego rozwiązywania problemów,
    • umiejętność szybkiego uczenia się,
    • umiejętność współpracy w zespole, dzielenia się wiedzą i doświadczeniami,
    • odpowiedzialność, staranność i sumienność przy realizacji zadań,
  • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie ze zrozumieniem dokumentacji technicznej

  Dodatkowym atutem będzie znajomość:

  • doświadczenie w projektowaniu/programowaniu systemów finansowo-księgowych z naciskiem na procesy związane z rozliczeniem kosztów w przedsiębiorstwach 
  • znajomość metodyk tworzenia i testowania oprogramowania
  • znajomość systemów/środowisk wspomagających pracę programistów
  • znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem aplikacji webowych
  • znajomość funkcjonalności systemów elektronicznego obiegu dokumentów
 • Konsultant systemu finansowo-księgowego

  Do najważniejszych zadań zatrudnionej osoby należeć będą:

  • Szkolenie użytkowników,
  • Zdalna (telefoniczna i poprzez system Helpdesk) pomoc użytkownikom,
  • Tworzenie, aktualizacja dokumentacji użytkownika.
  • Wdrażanie systemów finansowo-księgowych,
  • Przeprowadzanie analiz przedwdrożeniowych,
  • Testowanie zaimplementowanych rozwiązań,
  • Współpraca z zespołem testów w celu diagnostyki i poprawy błędów w systemie IT

  Oczekiwania wobec kandydatów:

  • znajomość zagadnień finansowo-księgowych,
  • doświadczenie przy wdrażaniu systemów informatycznych w obszarze finansów i księgowości
  • zaawansowana obsługa komputera,
  • komunikatywność oraz wysoka kultura osobista,
  • umiejętność szybkiego uczenia się,
  • umiejętność pracy w zespole, dzielenia się wiedzą i doświadczeniami,
  • sumienność i staranność,
  • wysoka motywacja i zaangażowanie,
  • odporność na stres i niepowodzenia,
  • prawo jazdy kat. B.
  • kreatywne i analityczne myślenie
 • Programista JavaScript

  Do najważniejszych zadań zatrudnionej osoby należeć będą:

  • współpraca z analitykiem IT lub klientem w celu określenia sposobów realizacji poszczególnych wymagań biznesowych oraz opracowanie na tej podstawie projektu implementacji zmian w systemie IT,
  • rozbudowa (implementacja) systemu IT w oparciu o zmiany projektowane przez członków zespołu,
  • wydawanie kolejnych wersji systemu IT wraz z dokumentacją zakresu zmian w nowych wersjach,
  • utrzymywanie wewnętrznej dokumentacji projektowej na poziomie biznesowym, logicznym, technicznym i na poziomie kodu aplikacji,
  • współpraca z zespołem testów w celu diagnostyki i poprawy błędów w systemie IT,
  • współpraca z zespołem wdrożeniowym w celu rozwiązywania problemów z wdrażaniem i utrzymaniem systemu IT.

  Oczekiwania wobec kandydatów:

  • co najmniej dwuletnie doświadczenie w tworzeniu systemów IT w technologiach webowych,
  • umiejętność stosowania: JavaScript, JQuery, CSS3, HTML5, AJAX, Angular.JS,
  • znajomość relacyjnych baz danych,
  • kompetencje „miękkie”:
   • umiejętność myślenia analitycznego oraz projektowania konkretnych rozwiązań w oparciu o ogólne wymagania biznesowe,
   • umiejętność identyfikowania i kreatywnego rozwiązywania problemów,
   • umiejętność szybkiego uczenia się,
   • umiejętność współpracy w zespole, dzielenia się wiedzą i doświadczeniami,
   • odpowiedzialność, staranność i sumienność przy realizacji zadań,
   • odporność na stres i presję czasu,
  • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie ze zrozumieniem dokumentacji technicznej.

  Dodatkowym atutem będzie znajomość:

  • języka UML oraz podstawowa narzędzia Enterprise Architekt,
  • metodyk tworzenia i testowania oprogramowania,
  • systemów/środowisk wspomagających pracę programistów,
  • zagadnień związanych z bezpieczeństwem aplikacji webowych,
  • funkcjonalności systemów elektronicznego obiegu dokumentów.
 • Specjalista ds. Testów Wydajnościowych

  Do najważniejszych zadań zatrudnionej osoby należeć będą:

  • Projektowanie, tworzenie, utrzymanie skryptów testowych
  • Wykonywanie testów wydajnościowych na różnych poziomach, celem weryfikacji poprawności działania testowanych aplikacji
  • Raportowanie wyników testów
  • Opracowywanie założeń pod testy wydajnościowe
  • Monitorowanie oraz optymalizację procesu tworzenia testów
  • Przygotowywanie środowisk przeznaczonych pod testy wydajnościowe

  Oczekiwania wobec kandydatów:

  • Wykształcenie wyższe,  preferowane  kierunkowe (inżynieria oprogramowania) lub pokrewne
  • Znajomość  narzędzia JMETER lub pokrewnych
  • Umiejętność programowania w języku JAVA
  • Praktyka w używaniu systemów wersjonowania kodu (np. Subversion)
  • Znajomość zagadnień dotyczących przeprowadzania testów wydajnościowych

  Dodatkowym atutem będzie:

  • Certyfikat w zakresie testów oprogramowania (ISEB lub ISTQB)
  • Wykształcenie wyższe,  preferowane  kierunkowe (inżynieria oprogramowania) lub pokrewne
  • Doświadczenie przy przeprowadzaniu testów wydajnościowych
  • Umiejętność pracy w zespole działającym w metodyce Agile
  • Znajomość procesu ciągłej integracji oraz narzędzi wspierającej ten proces (Jenkins, Hudson)
  • Znajomość narzędzi wspomagających proces testowania (Mantis, TestLink, Jira)
  • Znajomość języka SQL

  Oferujemy:

  • Bycie częścią zespołu nastawionego na dzielenie się wiedzą
  • Elastyczny czas pracy
  • Pracę z najnowszymi technologiami i metodologiami
  • Uzyskanie certyfikatów ISTQB
 • Konsultant ds. finansowo – księgowych oraz kadrowo – płacowych systemów informatycznych dla jednostek obszaru medycznego

  Główne zadania na stanowisku:

  • dokonywanie analiz przedwdrożeniowych
  • tworzenie dokumentacji wdrożeniowej systemu
  • wdrażanie systemu informatycznego w jednostkach służby zdrowia
  • szkolenie użytkowników systemu
  • zdalna (telefoniczna i poprzez system Helpdesk) i bezpośrednia pomoc użytkownikom

  Wymagania:

  • merytoryczna znajomość zagadnień z zakresu finansowo-księgowego oraz kadrowo-płacowego
  • wykształcenie średnie lub wyższe
  • doświadczenia w obsłudze i wdrażaniu systemów informatycznych w obszarze  finansowo-księgowym oraz kadrowo-płacowym
  • znajomość zagadnień związanych relacyjnymi bazami danych MS SQL,Oracle
  • umiejętność współpracy w zespole
  • umiejętność rozwiązywania problemów i samodzielnego podejmowania decyzji 
  • otwartości na poszerzanie wiedzy i kompetencji
  • prawo jazdy kategorii B
  • gotowość do wyjazdów służbowych

  Oferujemy:

  • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w stabilnej, stale rozwijającej się firmie
  • pracę w grupie profesjonalistów
  • pakiet dodatkowych benefitów (szkolenia merytoryczne, prywatna opieka medyczna, karta wstępu na obiekty sportowe)
 • Tester oprogramowania

  Główne zadania na stanowisku:

  • przeprowadzanie testów i weryfikacja ich wyników zgodnie z procedurami i standardami
  • projektowanie przypadków  i scenariuszy testowych
  • współpraca z działem wdrożeniowym oraz programistami
  • analiza i raportowanie wyników testów

  Oczekiwania, wymagania:

  • wykształcenie wyższe kierunkowe (inżynieria oprogramowania) lub pokrewne
  • doświadczenie w testowaniu oprogramowania
  • kreatywność i odpowiedzialność

  Mile widziane:

  • certyfikat w zakresie testów oprogramowania (ISEB lub ISTQB)
  • doświadczenie w pracy z narzędziami do testów automatycznych (np. Selenium Webdriver)
  • umiejętność pracy w zespole działającym w metodyce SCRUM
  • znajomość procesu ciągłej integracji
  • znajomość narzędzi wspomagających proces testowania (Mantis, Testlink, Jira)

  Oferujemy:

  • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w stabilnej, stale rozwijającej się firmie
  • szkolenia i programy rozwojowe oraz możliwość zdobycia certyfikatów ISTQB
  • udział w innowacyjnych projektach dla wiodących w Polsce firm
  • pracę w grupie profesjonalistów
  • pakiet dodatkowych benefitów (szkolenia merytoryczne, prywatna opieka medyczna, karta wstępu na obiekty sportowe)
 • Analityk - projektant systemów finansowo-księgowych

  Główne zadania na stanowisku:

  1. Analiza zagadnień z obszaru finansowo-księgowego

  • analiza bieżących potrzeb klienta,
  • obsługa bieżących zgłoszeń rozwojowych systemu,
  • przygotowanie i uzgadnianie założeń projektowych dla nowych funkcjonalności systemu,
  • analiza zmian prawnych mających wpływ na funkcjonowanie systemu,

  2. Tworzenie i rozwój aplikacji

  • analiza przyszłych potrzeb klienta,
  • tworzenie modelu docelowego aplikacji,
  • projektowanie zoptymalizowanych procesów przepływu danych.

  3. Analiza gotowego rozwiązania pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz potrzebami klienta.

  4. Przygotowywanie dokumentacji technicznej projektu i aplikacji.

  Oczekiwania wobec kandydatów:

  • wykształcenie wyższe ekonomiczne lub informatyczne,
  • bardzo dobra znajomość zagadnień finansowo-księgowych,
  • umiejętność prowadzenia rozmów z klientem w zakresie zbierania wymagań projektowych systemu,
  • znajomość języka SQL,
  • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym korzystanie z dokumentacji technicznej,
  • znajomość narzędzi: Power Designer, Enterprise Architect.

  Oferujemy:

  • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w stabilnej, stale rozwijającej się firmie,
  • atrakcyjne wynagrodzenie,
  • szkolenia specjalistyczne,
  • udział w innowacyjnych projektach dla wiodących w Polsce firm,
  • pakiet dodatkowych benefitów (prywatna opieka medyczna, karta wstępu na obiekty sportowe).
 • Programista Testów Automatycznych

  Główne zadania:

  • Projektowanie, tworzenie, utrzymanie skryptów testowych
  • Wykonywanie Testów automatycznych na różnych poziomach, celem weryfikacji poprawności działania testowanych aplikacji
  • Raportowanie wyników testów
  • Opracowanie założeń do testów automatycznych
  • Monitorowanie oraz optymalizację procesu automatyzacji testów
  • Przygotowanie i dbałość o dokumentację testową
  • Przygotowywanie środowiska przeznaczone dla testów automatycznych

  Wymagania:

  • Znajomość  narzędzia Selenium Webdriver   lub/i narzędzia AutoIT
  • Praktyka w używaniu systemów wersjonowania kodu (np. Subversion)
  • Znajomość zagadnień automatyzacji testów  (aplikacji desktopowych oraz internetowych)

  Mile widziane:

  • Certyfikat w zakresie testów oprogramowania (ISEB lub ISTQB)
  • Wykształcenie wyższe,  preferowane  kierunkowe (inżynieria oprogramowania) lub pokrewne
  • Doświadczenie w tworzeniu testów automatycznych w języku Java  z wykorzystaniem narzędzia  Selenium
  • Doświadczenie w automatyzacji testów pod aplikacje desktopowe
  • Doświadczenie w pracy z frameworkami do testów automatycznych (idealnie TestNG lub JUnit)
  • Umiejętność pracy w zespole działającym w metodyce Agile
  • Znajomość procesu ciągłej integracji oraz narzędzi wspierającej ten proces (Jenkins, Hudson)
  • Znajomość narzędzi wspomagających proces testowania (Mantis, Testlink, Jira)
  • Znajomość języka SQL

  Oferujemy:

  • Bycie częścią zespołu nastawionego na dzielenie się wiedzą
  • Elastyczny czas pracy
  • Pracę z najnowszymi technologiami i metodologiami
  • Umożliwiamy zdobycie certyfikatów ISTQB 
 • Specjalista ds. wdrożeń i utrzymania systemów finansowo-księgowo-budżetowych

  Główne zadania na stanowisku:

  • Wdrażanie systemów finansowo-księgowych oraz budżetowych w urzędach oraz jednostkach administracji samorządowej,
  • Przeprowadzanie analiz przedwdrożeniowych,
  • Szkolenie użytkowników,
  • Zdalna (telefoniczna i poprzez system Helpdesk) pomoc użytkownikom,
  • Tworzenie, aktualizacja dokumentacji użytkownika.

  Oczekiwania:

  • wykształcenie wyższe ekonomiczne,
  • dyspozycyjność (częste wyjazdy służbowe),
  • zaawansowana obsługa komputera,
  • komunikatywność oraz wysoka kultura osobista,
  • umiejętność szybkiego uczenia się,
  • umiejętność pracy w zespole, dzielenia się wiedzą i doświadczeniami,
  • sumienność i staranność,
  • wysoka motywacja i zaangażowanie,
  • odporność na stres i niepowodzenia,
  • prawo jazdy kat. B.
  • kreatywne i analityczne myślenie.

  Oferujemy:

  • przyjazną atmosferę pracy,
  • stabilną pracę w firmie będącej liderem na rynku,
  • możliwość rozwoju i doskonalenia zawodowego,
  • Udział w ciekawych , rozwojowych projektach.
 • Administrator ds. systemów Linux/Unix

  Wymagania:

  • wykształcenie wyższe informatyczne lub pokrewne,
  • min. dwuletnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
  • doświadczenie w administracji systemami klasy enterprise (mission critical),
  • bardzo dobra znajomość systemu Linux (preferowany RedHat),
  • doświadczenie w administracji oprogramowaniem Apache, TOMCAT,
  • znajomość programowania w powłoce BASH, Perl,
  • znajomość rozwiązań HA.

  Dodatkowymi atutami kandydatów będą:

  • znajomość zagadnień zarządzania pamięcią masową w systemie LINUX w DataCenter (SCSI, iSCSI, FC),
  • znajomość serwerów IBM BladeCenter,
  • doświadczenie w planowaniu zaawansowanej infrastruktury pod aplikacje 24x7,
  • mile widziane doświadczenie w administrowaniu serwerami aplikacji WebSphere lub ZOPE,
  • certyfikaty RHCT,RHCE,
  • znajomość narzędzi wersjonowania (SVN).

  Umiejętności:

  • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej,
  • zdolność analitycznego myślenia i szybkiego rozwiązywania problemów,
  • umiejętność pracy zespołowej jak również samodzielnej,
  • kreatywność w wykonywaniu zadań,
  • wysoka kultura osobista,
  • prawo jazdy kategorii B.

  Oferujemy:

  • przyjazną atmosferę pracy,
  • stabilną pracę w firmie będącej liderem na rynku,
  • możliwość rozwoju i doskonalenia zawodowego,
  • udział w ciekawych, rozwojowych projektach.

Sprawdź czy się nadajesz. Poniżej zamieściliśmy przykładowy test predyspozycji zawodowych.
Po anonimowym rozwiązaniu 10 zadań otrzymasz natychmiastową informację zwrotną.