Bezpieczeńswo dostępu

Zarządzanie kontrolowanym dostępem WALLIX Bastion

Scentralizowane zarządzanie i monitoring kontrolowanego dostępu do wrażliwych systemów. Zarządzanie dostępem (Privileged Access Management – PAM) to podstawowy zasób łagodzący skutki ewentualnego cyberataku.


Gotowe rozwiązania informatyczne

O Wallix

WALLIX chroni tożsamości i zabezpiecza dostęp do infrastruktury IT, aplikacji i danych. Specjalizujące się w zarządzaniu kontrolowanym dostępem rozwiązania WALLIX zapewniają zgodność z najnowszymi standardami bezpieczeństwa IT i ochronę przed cyberatakami, kradzieżą i wyciekami danych z wrażliwych systemów firmy.

Architektura rozwiązania

Jak to działa?

Rozbrój wewnętrzne i zewnętrzne zagrożenia

Scentralizuj bezpieczne zarządzanie dostępem użytkowników do krytycznie ważnych systemów

Wdróż we wszystkich środowiskach

Bezproblemowa integracja z środowiskami lokalymi (on-premise), hybrydowymi oraz w pełni chmurowymi

Bezpieczeństwo niezależnie od rozmiaru firmy i mnogości systemów

Dzięki otwartej architekturze (WALLIX skaluje się bez uszczerbku na bezpieczeństwie

Zapewnia zgodność z wymogami bezpieczeństwa

Uniknij kar poprzez ochronę i śledzenie dostępu do krytycznie ważnych danych

Funkcje i możliwości

Redukcja zasięgu ewentualnego ataku

Konfiguracja zasad autoryzacji, aby nadzorować dostęp do krytycznych systemów

Możliwość ograniczenia uprawnień do minimum niezbędnego do wykonywania danych czynności

Możliwość zadawania uprawnień tymczasowych

Kontrola połączeń do systemów

Monitorowanie sesji w czasie rzeczywistym oraz współdzielenie sesji

Nagrywanie wszystkich sesji oraz zapis transkryptu z wykonywanych czynności do ewentualnej analizy

W przypadku działań niepożądanych zerwanie sesji, wysłanie alarmu e-mail

Możliwości audytowe:

Konfiguracja zasad autoryzacji, aby nadzorować dostęp do krytycznych systemów

Możliwość ograniczenia uprawnień do minimum niezbędnego do wykonywania danych czynności Możliwość zadawania uprawnień tymczasowych

Dane techniczne naszego rozwiązania

WALLIX Bastion jest wiodącym rozwiązaniem PAM, które zapewnia solidne zabezpieczenia i nadzór nad dostępem do krytycznej infrastruktury IT.

Wspierane algorytmy szyfrowania

AES-256, SHA2, ECC p256, p381, p515 Klucze wysokiej złożoność dla proxy (High-grade keys for proxies)

Dostępność (HA)

Możliwość utworzenia klastrów

Wbudowany system odzyskiwania danych w przypadku awarii

Wbudowany system kopii zapasowej danych

Wspierane metody autentykacji

Login i hasło (użytkownik lokalny), Kerberos, LDAP, NLA, Web SSO, RADIUS, PKI, SAMLzapasowej danychla jednostek samorządu terytorialnego

Zarządzanie dostępem:

Lokalni Użytkownicy Możliwa integracja z AD i LDAP

Monotoring

Możliwość integracji z SIEM SNMP Możliwość wysyłania alertów e-mail


Opiekun produktu

Chętnie odpowiemy
na wasze pytania

32 757 44 44

wallix@coig.pl