CSIRTCOIG


Right blobLeft blob

Informacja o działaniu CSIRT COIG RFC-2350

Information about the operation of COIG CSIRT RFC-2350

Zgłoszenia incydentów prosimy przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej, szyfrowanej dostępnym poniżej kluczem publicznym na adres: helpdesk@gk.wasko.pl

POBIERZ KLUCZ CSIRT

CSIRT COIG

CSIRT COIG (Computer Security Incident Response Team) stanowi zespół odpowiedzialny za reagowanie na incydenty związane z bezpieczeństwem komputerowym, które mogą wpłynąć negatywnie na bezpieczeństwo dostarczanych usług.