Aukcje elektroniczne

Kompleksowe wsparcie w procesach zakupowych

Aplikacja umożliwia tworzenie i przeprowadzanie aukcji internetowych w różnych konfiguracjach pozwalając na zwiększenie konkurencyjności oraz wyłanianie zwycięzców o najatrakcyjniejszych ofertach.


Aukcje elektroniczne

Aukcyjny Portal Internetowy jest narzędziem, za pomocą którego można w znaczący sposób ułatwić proces zakupu bądź sprzedaży produktów i usług. Jego wykorzystanie pozwala na uniknięcie wielu formalności, zaoszczędzenie czasu i kosztów przygotowania procesu zakupu lub sprzedaży.

Aplikacja nastawiona na wygodę użytkownika

Uczestnicy aukcji mają możliwość bieżącego dostępu do wszystkich istotnych informacji, a do tego celu wystarczy jedynie komputer z dostępem do Internetu. Aplikacja stanowi elastyczne rozwiązanie, które posiada wiele możliwości konfiguracji i dostosowania do indywidualnych potrzeb, a co najważniejsze posiada interfejs przyjazny dla użytkownika.

Zgodność z ustawą o zamówieniach publicznych

Portal umożliwia przeprowadzanie aukcji zarówno w trybie niepublicznym, jak i w trybie publicznym, z wykorzystaniem podpisu elektronicznego – w zgodzie z zapisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Różne sposoby licytowania

Odpowiednio skonfigurowane mechanizmy działające w platformie aukcji elektronicznych pozwalają na przeprowadzanie różnych rodzajów składania ofert w aukcjach. System angielski pozwala na konkurowanie ofert między sobą poprzez podgląd składanych przez konkurentów ofert lub ilości aktualnie zdobytych na tle konkurencji punktów. Mechanizm japoński pozwala na całkowite ukrycie działań pozostałych uczestników i zwiększanie konkurencyjności ofert polegający na zaakceptowaniu proponowanej przez system wartości. Wartość aukcji obniżana jest systematycznie o określony odstęp czasu, dzięki czemu nawet jeden uczestnik aukcji może walczyć „sam ze sobą”.

Mechanizm dogrywki

Aplikacja zapewnia dość oryginalny mechanizm przedłużenia czasu licytacji – system dogrywki. Nie jest to jednak typowe rozwiązanie, jakie zastosowanie jest w innych systemach tego typu, ponieważ pozwala na elastyczne wydłużenie czasu licytacji, nie dopuszcza tym samym do często spotykanej sytuacji, kiedy uczestnicy czekają z postąpieniami na ostanie sekundy aukcji i wygrywa uczestnik, który zalicytuje w momencie najbliższym czasowi zakończenia.

Bezpieczeństwo i nowoczesność

Portal funkcjonuje w oparciu o nowoczesną platformę sprzętową, a pełny dostęp do informacji jest zapewniony po podwójnej autoryzacji. Połączenie z aplikacją internetową odbywa się za pośrednictwem bezpiecznego, szyfrowanego protokołu HTTPS. Wszelkie operacje wykonywane przez użytkowników aplikacji są automatycznie i szczegółowo zapisywane w postaci logów.

Jedno rozwiązanie, wielu użytkowników, mnóstwo korzyści i zmniejszenie ponoszonych kosztów w organizacji

Aplikacja ułatwia organizację podstawowych procesów logistyki zakupowej występujących w każdym przedsiębiorstwie.

Co można zyskać?

  • przegląd ogłoszonych, trwających oraz zakończonych aukcji, oraz zapoznanie się z warunkami uczestnictwa w konkretnych przetargach
  • elektroniczna i natychmiastowa komunikacja z organizatorem i uczestnikami przetargu
  • możliwość samodzielnego zgłoszenia chęci uczestnictwa w konkretnym, ogłoszonym przetargu
  • udział w licytacji
  • komunikacja z organizatorem przetargu w czasie trwania licytacji
  • przegląd raportów z zakończonych przetargów (tylko tych, w których kontrahent uczestniczył)
  • zgłaszanie uwag do organizatora przetargów

Technologie systemu

Architektura systemu umożliwia uruchomienie go na
serwerze w technologii WWW we współpracy z relacyjną bazą danych.
Zastosowane rozwiązania projektowe w zakresie interfejsów sieciowych pozwalają na szybką integrację z dowolnym systemem ERP.

Nasi specjaliści

Chętnie odpowiemy
na wasze pytania

32 747 34 17