Rejestr Akcjonariuszy

Zgodnie z nowelizacją Kodeksu Spółek Handlowych z dnia 30 sierpnia 2019 r., z dniem 1 marca 2021 r. wprowadzony został obowiązek dematerializacji akcji w spółkach akcyjnych nie będących spółkami publicznymi. Akcje utracą formę dokumentu i będą miały wyłącznie formę zapisu cyfrowego w nowo utworzonym rejestrze akcjonariuszy. Rejestr akcjonariuszy będzie prowadzony przez uprawniony zewnętrzny podmiot, np. dom maklerski. W rejestrze akcjonariuszy będą gromadzone dane dotyczące spółki, akcji oraz akcjonariuszy.

Powyższe oznacza, że z dniem 1 marca 2021 r.:

  • 1. COIG S.A. zaprzestanie prowadzenia księgi akcyjnej,
  • 2. dokumenty akcji wydane przez COIG S.A. poddane zostaną obowiązkowej dematerializacji i nie będą już posiadać formy fizycznego dokumentu,
  • 3. dokumenty akcji zostaną zarejestrowane, w postaci elektronicznej, w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez Dom Maklerski BDM S.A. z siedzibą w Bielsku Białej,
  • 4. Dom Maklerski BDM S.A. świadczyć będzie na rzecz COIG S.A. i akcjonariuszy usługi obejmujące utworzenie i prowadzenie rejestru akcjonariuszy.

W związku z powyższym udostępniamy poniżej: