news
Umowa MSP z WASKO S.A.
06.06.2012

Zarząd Centralnego Ośrodka Informatyki Górnictwa S.A. informuje, że w dniu 5 czerwca 2012 roku Minister Skarbu Państwa zawarł z WASKO S.A. z siedzibą w Gliwicach umowę sprzedaży pakietu 85% akcji Skarbu Państwa Spółki Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. z siedzibą w Katowicach.

Zgodnie z podpisaną umową WASKO S.A. zobowiązało się do kupna 459 000 akcji imiennych zwykłych o wartości nominalnej 10,00 zł za jedną akcję.

Umowa ma charakter warunkowy. Przeniesienie własności akcji nastąpi po uzyskaniu przez WASKO S.A. ostatecznej decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyrażającej zgodę na dokonanie transakcji.

Jak wynika z informacji zawartych w Raporcie bieżącym nr 14/2012 z dnia 05.06.2012 r. opublikowanym przez WASKO S.A. decyzję o nabyciu akcji COIG S.A. podjęto ze względu na komplementarny charakter prowadzonej przez COIG S.A. działalności.

Zdaniem Zarządu WASKO S.A. włączenie COIG S.A. do Grupy Kapitałowej WASKO S.A. pozwoli na wejście Grupy Kapitałowej WASKO na nowe rynki związane z szeroko rozumianym sektorem przemysłu wydobywczego oraz spowoduje znaczące wzbogacenie oferty handlowej. W ciągu najbliższych trzech lat nie jest planowana fuzja WASKO i COIG.

Zdaniem Zarządu COIG S.A. sfinalizowanie procesu prywatyzacji spowoduje wzmocnienie pozycji konkurencyjnej i pozwoli na trwały wzrost i rozwój Spółki w nowych obszarach działalności.