news
COIG S.A. w Grupie Kapitałowej WASKO S.A.
21.09.2012

Zarząd Centralnego Ośrodka Informatyki Górnictwa S.A. informuje, że w dniu 20 września 2012 roku została sfinalizowana umowa sprzedaży należącego do Skarbu Państwa  pakietu 85%  akcji  COIG S.A. spółce WASKO S.A. z siedzibą w Gliwicach. Transakcja ta była ostatnim etapem procesu prywatyzacji Centralnego Ośrodka Informatyki Górnictwa S.A. oraz konsekwencją umowy jaką w dniu 5 czerwca 2012 roku WASKO S.A. podpisało ze Skarbem Państwa Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z którą WASKO S.A zobowiązało się do zakupu 459 000 akcji imiennych zwykłych.
Tym samym COIG S.A. został włączony do Grupy Kapitałowej WASKO S.A.