news
BARBÓRKA COIG 2012
30.11.2012

28.11.2012 w Dworku pod Lipami w Katowicach odbyła się uroczysta Barbórka organizowana przez COIG S.A. Była to już 62. okazja do wspólnego spotkania przedstawicieli spółek węglowych, klientów sektora administracji publicznej, osobistości świata nauki i polityki, partnerów technologicznych oraz kadry zarządzającej i wiodących pracowników firmy COIG S.A.Swą obecnością zaszczycili nas: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa - Urszula Pasławska, Członek Zarządu Województwa Śląskiego - Aleksandra Banasiak, Członkowie Zarządu Kompanii Węglowej S.A. - Ewa Malek-Piotrowska i Krzysztof Brejdak, Członkowie Zarządu Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.- Roman Łój, Artur Trzeciakowski oraz Mariusz Korzeniowski. Ponadto na uroczystość przybyli przedstawiciele następujących firm wspierających górnictwo: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Węglokoks S.A., Katowicki Węgiel Sp. z o.o., Polski Koks S.A., Kopex Electric Systems S.A., Wyższy Urząd Górniczy, Zakład Informatyki i Telekomunikacji Kompanii Węglowej S.A., Advicom Sp. z o.o., Bytomska Spółka Informatyczna COIG-4 Sp. z o.o. oraz partnerzy technologiczni IBM Polska Sp. z o.o. oraz Oracle Polska Sp. z o.o.
Szczególnie miło było nam powitać na uroczystości Głównego Akcjonariusza i Prezesa Grupy Kapitałowej WASKO S.A. Wojciecha Wajdę i przewodniczącego Rady Nadzorczej Grupy Kapitałowej WASKO S.A. Wiesława Rozłuckiego, Wiceprezesa Zarządu Pawła Kucha oraz Prezesa Grzegorza Kamińskiego i Prezes Katarzynę Gromadzką, którzy reprezentowali firmy D2S Sp. z o.o., ISA Sp. z o.o. oraz ENTE Sp. z o.o.
Zebranych gości przywitał Zbigniew Koszowski, Prezes Zarządu COIG S.A. oraz główny akcjonariusz, Prezes Grupy Kapitałowej Wasko S.A., Wojciech Wajda.

Fot. Prezes Zarządu COIG S.A. Zbigniew Koszowski wita przybyłych gości


Fot. Powitanie gości przez Prezesa Grupy Kapitałowej Wasko S.A., Wojciecha Wajdę
oraz przewodniczącego Rady Nadzorczej Grupy Kapitałowej WASKO S.A., Wiesława Rozłuckiego


Podczas uroczystości Minister Urszula Pasławska wręczyła pracownikom COIG S.A. odznaczenia państwowe i medale za długoletnią służbę. Złotym medalem „za długoletnią służbę” odznaczeni zostali: Piotr Klapper, Elżbieta Kuziów, Jolanta Relich-Majnusz i Lidia Wieja. Srebrny medal „za długoletnią służbę" otrzymał Marek Hełka, natomiast brązowym medalem odznaczona została Małgorzata Brzozowska.

Fot. W imieniu prezydenta RP pracowników COIG S.A. odznacza Minister Urszula PasławskaMinister Gospodarki nadał tytuł Dyrektora Górniczego I stopnia Grażynie Koncowicz. Pracownicy COIG S.A. otrzymali stopnie Inżynierów Górniczych, nadane przez Prezesa Kompanii Węglowej S.A. Joannę Strzelec-Łobodzińską, które wręczył Wiceprezes Kompanii Węglowej S.A., Krzysztof Brejdak. Inżynierem Górniczym II stopnia zostali Aleksander Borys, Katarzyna Mostek, Marek Szostak oraz Artur Wroński. Tytuł Inżyniera Górniczego III stopnia otrzymali Celina Cieśla, Tomasz Kulpa i Katarzyna Szostak.

Fot. Wiceprezes Kompanii Węglowej S.A. Krzysztof Brejdak wręcza pracownikom
COIG S.A. stopnie Inżynierów Górniczych


Prezes Zbigniew Koszowski wręczył odznaczenia zasłużonym pracownikom COIG S.A. Złotą Odznakę "Zasłużony Pracownik COIG S.A.", otrzymał Michał Kapuścik. Srebrną Odznaką wyróżnieni zostali Jolanta Jędrosz oraz Małgorzata Zawadzka. Natomiast Brązową Odznakę otrzymali Adam Jurzyca, Krystian Kosczielny oraz Justyna Pruchnicka.

Fot. Uroczyste odśpiewanie hymnu górniczego


Fot. Część artystyczna uroczystości


Dzięki współpracy z ludźmi górnictwa, ich wiedzy i zdolności formułowania potrzeb, firma może dynamicznie się rozwijać. Dzięki wsparciu pozostałych firm Grupy WASKO S.A., COIG S.A. będzie mógł tworzyć rozwiązania, które w jeszcze lepszy sposób będą wspierały trudną i odpowiedzialną pracę górniczej braci. Te doświadczenia, ogromny potencjał techniczny, ekonomiczny i intelektualny oraz zastosowanie najnowocześniejszych technologii informatycznych, pozwalają na stwierdzenie, że COIG S.A. jest dziś firmą, która tworzy przyszłość.
Zachęcamy także do zapoznania się z informacją zawartą na portalu górniczym www.nettg.pl http://www.nettg.pl/news/106028/coig-barborka-pelna-optymizmu-galeria