news
Umowa COIG S.A. z KHW S.A.
18.12.2012

Zarząd COIG S.A. informuje, iż w  dniu 18 grudnia 2012 roku spółka podpisała umowę z Katowickim Holdingiem Węglowym S.A. obejmującą  „Kompleksową obsługę informatyczną jednostek organizacyjnych Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. przy wykorzystaniu aktualnie eksploatowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem”. Wartość podpisanej umowy to 62,1 mln PLN (brutto). Termin realizacji wynosi 3 lata tj. do dnia 31 grudnia 2015 roku.

W ramach kontraktu COIG S.A. będzie zapewniał świadczenie usług Service Desk, wsparcie serwisowe za pomocą autorskiego oprogramowania ERP SZYK2, usługi zarządzania i utrzymania sieci WAN oraz świadczenie usług internetowych (m.in. poczta, www, monitoring). Umowa będzie także przewidywać rozwój oprogramowania objętego umową.  

Oferta COIG S.A. wybrana została w dniu 13 grudnia 2012 roku w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzonym w trybie negocjacji z ogłoszeniem organizowanym przez Katowicki Holding Węglowy S.A.