news
WASKO S.A. liderem w dziedzinie inteligentnych systemów transportowych
29.05.2014

Spółka została nagrodzona w V edycji konkursu „Lider ITS” 2014 w kategorii:

Najlepszy produkt-urządzenie zrealizowany przez firmy branży ITS

W konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA  wyróżniony został system ITS zaprojektowany, zrealizowany i wdrożony przez WASKO S.A. we Wrocławiu. Jest to największy wdrożony w Polsce system ITS dla dużej aglomeracji,  który swoim zasięgiem objął całe miasto. Jury konkursowe zwróciło szczególną uwagę na nowatorstwo rozwiązania i szerokie spektrum funkcjonalności w zakresie monitorowania i sterowania ruchem oraz zarządzania transportem.

Podstawą rozwiązania jest nowoczesne Centrum Sterowania Ruchem i Transportem Publicznym, które monitoruje: pracę 153 skrzyżowań za pośrednictwem Systemu Sterowania, 225 pociągów tramwajowych i 330 autobusów z wykorzystaniem Systemu Nadzoru Środków Transportu Publicznego, 200 tablic przystankowych dynamicznej informacji pasażerskiej oraz tablice zmiennej treści na bramownicach drogowych.

W skład systemu wchodzą również: System Zarządzania Zdarzeniami Drogowymi, System Monitorowania Skrzyżowań, System Monitorowania Urządzeń. Ważnym elementem systemu poprawy sprawności transportu w mieście jest wspomagający go internetowy portal publiczny. Uczestnicy ruchu otrzymują aktualne informacje o sytuacji na drogach. W przypadku zdarzeń drogowych system automatycznie wyznacza alternatywne trasy przejazdu.

System ITS Wrocław został zaprojektowany i wdrożony w celu usprawnienia ruchu samochodowego w mieście, usprawnienia ruchu pojazdów transportu publicznego oraz zwiększenia bezpieczeństwa. Powstałe Centrum Sterowania Ruchem i Transportem Publicznym zintegrowało wszystkie służby miejskie odpowiedzialne za zarządzanie, nadzorowanie i utrzymanie właściwej pracy infrastruktury drogowej. Przyznane wyróżnienie jest potwierdzeniem, że projekt zrealizowany przez WASKO S.A. spełnił wzorowo wszystkie stawiane przed nim wymagania i cele.

Projekt oceniał zespół ekspertów:

  • prof. Wojciech Suchorzewski - przewodniczący (Politechnika Warszawska),
  • mgr Piotr Krukowski (Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, ZDiUM Wrocław),
  • dr inż. Marek Litwin (Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe „ITS Polska”),
  • prof. Jerzy Mikulski (Politechnika Śląska),
  • dr inż. Izabella Mitraszewska (Instytut Transportu Samochodowego),
  • dr inż. Jacek Oskarbski (Urząd Miasta Gdyni),
  • mgr inż. Marek Rolla (Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad),
  • prof. Wojciech Wawrzyński (Politechnika Warszawska).

Zdjęcia