news
System KSAT2000i uzyskał status Oracle Exadata Ready and Oracle Exalogic Ready
05.06.2014

System KSAT2000i uzyskał status Oracle Exadata Ready and Oracle Exalogic Ready poprzez członkostwo w Programie Partnerskim Oracle (OPN) wykazując, że system jest gotowy do uruchomienia na Oracle Exadata Database Machine i Oracle Exalogic Elastic Cloud. Może być również uruchomiony w środowisku Oracle Linux oraz Oracle VM.

KSAT2000i jest elastycznym i skalowalnym systemem klasy ERP, dedykowanym dla jednostek samorządu terytorialnego, który zarządza wszystkimi ważnymi procesami biznesowymi. System jest przystosowany do przetwarzania i raportowania bardzo dużych ilości danych w ramach scentralizowanego zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego przy zastosowaniu chmury prywatnej.

COIG S.A. posiada status złotego partnera w Programie Partnerskim Oracle (OPN). Certyfikacja Oracle Exadata Ready i Oracle Exalogic Ready stanowi część programu Oracle Exastack Ready, dzięki któremu Oracle potwierdza, że partnerzy tacy jak COIG S.A. rozwijają, testują i konfigurują swoje aplikacje w oparciu o najnowocześniejsze technologie Exadata Database Machine, Oracle Exalogic Elastic Cloud.

Oracle Exadata Database Machine zwiększa wydajność i jest idealną platformą zarówno dla aplikacji OLTP, hurtowni danych, jak i w sytuacji zmiennych i nieprzewidywalnych obciążeń przetwarzania w chmurze. W skład rozwiązania wchodzą serwery bazy danych, serwery pamięci masowej, przełączniki sieciowe i oprogramowanie, które zapewnia wysoką skalowalność, bezpieczeństwo i redundancję danych.

Oracle Exalogic Elastic Cloud to rozwiązania sprzętowe i oprogramowanie zaprojektowane w taki sposób, aby zapewnić najwyższą wydajność, niezawodność oraz skalowalność dla Oracle, Java i innych aplikacji biznesowych przy jednoczesnym obniżeniu TCO, redukcji ryzyka oraz zwiększeniu produktywności użytkowników oraz wsparciu „one-stop”.

- Partnerzy tacy jak COIG S.A., dzięki zastosowaniu jako podstawa aplikacji najnowszych złożonych produktów Oracle Exadata Database Machine i Oracle Exalogic Elastic Cloud, czerpią korzyści z kompleksowej, zintegrowanej i gotowej do uruchomienia w chmurze infrastruktury, dzięki której mogą tworzyć nowe funkcjonalności i rozwijać innowacyjne rozwiązania - mówi David Hicks, Wiceprezes Worldwide ISV i OEM Alliances w Oracle. - Jesteśmy zadowoleni z faktu, że COIG S.A. uzyskał certyfikaty Oracle Exadata Ready i Oracle Exalogic Ready, gdyż jest to istotny kamień milowy na drodze do dostarczania klientom produktów najwyższej jakości.

O Programie Oracle Exastack

Celem programu Oracle Exastack Ready jest włączenie niezależnych dostawców oprogramowania (ISVs) oraz innych członków Programu Partnerskiego Oracle (OPN) w proces tworzenia szybszego i bardziej niezawodnego oprogramowania. Członkostwo w Programie Partnerskim Oracle zapewnia dostęp do wiedzy eksperckiej oraz dedykowanego laboratorium, umożliwiającego testowanie i dostosowywanie własnego oprogramowania do Oracle Exadata Database Machine, Oracle Exalogic Elastic Cloud oraz Oracle SPARC SuperCluster. Wraz z uzyskaniem certyfikatów Oracle Exastack Optimized and Oracle Exastack Ready partnerzy uzyskują prawo do posługiwania się znakami firmowymi Oracle, takimi jak logo, co pozwoli wyróżnić ich produkty na rynku. Część programu Oracle Exastack Ready wspiera niezależnych dostawców w procesie uruchamiania swoich rozwiązania w oparciu o najnowsze wersje produktów Oracle Exadata Database Machine, Oracle Exalogic Elastic Cloud, Oracle SPARC SuperCluster, w tym Oracle Database, Oracle WebLogic Server, Oracle Solaris, Oracle Linux and Oracle VM. Produkty te dostarczają partnerom tańszą infrastrukturę o wyższej wydajności, dedykowaną specjalnie dla baz danych oraz aplikacji partnerów w środowiskach krytycznych, bazujących na Cloud Computing. Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.oracle.com/partners/goto/exastack.

O Programie Partnerskim Oracle

Specjalizowany Program Partnerski Oracle (OPN), będący najnowszą wersję Programu Partnerskiego Oracle, udostępnia partnerom firmy Oracle narzędzia wspierające rozwój, sprzedaż i wdrażanie rozwiązań Oracle. Specjalizowany Program Partnerski zapewnia materiały szkoleniowe oraz specjalistyczne wsparcie merytoryczne, dotyczące poszczególnych produktów i rozwiązań. Program ewoluował wraz z rosnącym asortymentem produktów, liczbą partnerów i możliwości na rynku. Wyróżnikiem najnowszego usprawnienia programu Partnerskiego jest możliwość segregacji bazy partnerów pod kątem cech takich jak rozwijane kompetencje, wyniki biznesowe, posiadana wiedza oraz odniesione sukcesy. Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.oracle.com/partners.

Zdjęcia