news
Urzędy Kujaw i Pomorza w sieci
26.01.2015


22 stycznia 2015 w Urzędzie Marszałkowskim marszałek Piotr Całbecki, wicemarszałek Zbigniew Ostrowski oraz wiceprezes WASKO SA Andrzej Rymuza podpisali umowę na dostawę i wdrożenie elektronicznej administracji (e-Administracja).

Wyłonione w przetargu konsorcjum spółek WASKO i COIG dostarczy i zainstaluje oprogramowanie oraz urządzenia (między innymi skanery i serwery), a także zorganizuje i przeprowadzi szkolenia dla pracowników.

Projekt ma za zadanie usprawnić komunikację między instytucjami samorządu terytorialnego w województwie kujawsko-pomorskim. Wprowadzenie elektronicznych narzędzi ułatwi załatwianie urzędowych spraw, a także umożliwi przedsiębiorcom i mieszkańcom województwa łatwiejszy dostęp do informacji.

W ramach obszaru dotyczącego e-administracji powstaną:
•    Wojewódzka platforma wymiany informacji (e-Urząd),
•    Portal regionalny (wrota regionalne – CMS) - posłuży do błyskawicznej i interaktywnej komunikacji pomiędzy urzędami i mieszkańcami.
•    Elektroniczny Obieg Dokumentów – oprogramowanie będzie dostarczane do wszystkich jednostek, które obecnie nie posiadają wdrożonego obiegu dokumentów, przewidziana jest również integracja z już działającymi systemami.
•    Elektroniczna Skrzynka Podawcza, która będzie zintegrowana z platformą ePUAP. Zostanie ona udostępniona poprzez portal regionalny.
•    Regionalny biuletyn informacji publicznej (RBIP) - regionalna platforma oferująca profesjonalne rozwiązania do prowadzenia BIP.

Zdjęcia