news
Diament Forbesa 2015 dla COIG S.A.
27.05.2015

Diament Forbesa 2015 dla COIG S.A.

Nasza firma została wyróżniona tytułem Diamentów Forbes 2015.
Laureaci rankingu to firmy, które w latach 2011-2013 uzyskały przeciętny roczny wzrost wartości co najmniej 15 procent. CIOG S.A. uzyskał pozytywny rating wiarygodności: jest rentowny, ma wysoką płynność bieżącą i nie zalega z płatnościami. Spółka musiała także wykazać się dodatnim wynikiem finansowym oraz wartością kapitałów własnych.

 

Zdjęcia