news
20 lat Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Zabrzu
08.06.2015

Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Zabrzu obchodził w tym roku jubileusz 20-lecia swego istnienia. Uroczysta gala wraz z Konferencją Jubileuszową pt. „Zarządzanie z perspektywy nauk ekonomicznych, technicznych i humanistycznych”, miała miejsce w dniach 28-29 maja 2015r. w Teatrze Nowym w Zabrzu oraz na uczelni.

Uroczystego otwarcia obchodów jubileuszowych dokonały władze uczelni, przedstawiciele świata nauki oraz lokalnych władz: prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik - Rektor Politechniki Śląskiej, prof. dr hab. Marek Ratajczak - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Małgorzata Mańka-Szulik - Prezydent Miasta Zabrze, prof. dr hab. Bogdan Nogalski - Przewodniczący Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, prof. dr hab. inż. Ryszard Knosala - Przewodniczący Komitetu Inżynierii Produkcji PAN, prof. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka - Prezes Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, prof. dr hab. inż. Józef Bendkowski - Dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania Pol. Śl.   w latach 1995-2002 oraz prof. dr hab. inż. Marian Turek - Dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania Pol. Śl.

Ceremonię uświetnił koncert jubileuszowy Filharmonii Zabrzańskiej. W trakcie konferencji na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Zabrzu miały miejsce obrady w sekcjach tematycznych.

Z okazji jubileuszu składamy serdeczne gratulacje i życzymy dalszych sukcesów!

Zdjęcia