news
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
18.06.2015

Grupa Kapitałowa WASKO została wyróżniona za współpracę w zakresie opracowywania i realizacji przedsięwzięć naukowych, badawczych i rozwojowych a także współtworzenie i  opracowanie projektów nowych specjalizacji oraz wspieranie programów kształcenia. Firmy Grupy współpracują też z Wyższą Szkołą Biznesu w zakresie praktyk i karier zawodowych studentów. Wyróżnienie to Grupa Kapitałowa WASKO otrzymała z rąk Pani Rektor - Prof. nadzw. dr Zdzisławy Dacko-Pikiewicz.

Z okazji jubileuszu składamy serdeczne gratulacje i życzymy wielu dalszych osiągnięć naukowych i dydaktycznych dla wszystkich pracowników i studentów Uczelni!

 

Zdjęcia