news
XXV Ogólnopolski Zjazd Dziekanów uczelni technicznych
08.06.2015

W jubileuszowym 70-tym roku istnienia Politechniki Śląskiej odbył się XXV Ogólnopolski Zjazd Dziekanów uczelni technicznych. Organizatorami tegorocznej edycji Zjazdu był Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki oraz Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej.
W czasie trwania Zjazdu, dziekanie gościli w COIG S.A., gdzie 27 maja br. uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielami Zarządu naszej Spółki.
Poza władzami rektorskimi i dziekańskimi uczelni, w spotkaniu wzięli udział członkowie Polskiej Komisji Akredytacyjnej,
Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, a także przedstawiciele środowisk i stowarzyszeń naukowo-technicznych związanych z obszarem działalności naukowej i dydaktycznej uczestników Zjazdu. W trakcie obrad miały miejsce dyskusje dotyczące zagadnień z zakresu polityki państwa w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego, kierunków rozwoju krajowych uczelni technicznych oraz wdrażania innowacyjnych projektów badawczych i współpracy uczelni z przemysłem.

 

Zdjęcia