news
Outsourcing usług informatycznych dla Polskiej Grupy Górniczej
06.06.2016

Mamy przyjemność poinformować, że w dniu 01 czerwca 2016 roku COIG SA podpisał umowę z Polską Grupą Górniczą Sp. z o.o., której przedmiotem jest kompleksowa obsługa informatyczna jednostek organizacyjnych PGG przy wykorzystaniu aktualnie eksploatowanego systemu informatycznego autorstwa COIG S.A., wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem. Realizacja umowy będzie odbywać się w oparciu o szeroko zdefiniowane parametry gwarantowanego poziomu świadczenia usług SLA.

W ramach kontraktu COIG SA będzie świadczył usługi informatyczne w modelu outsourcingowym w zakresie przetwarzania danych systemu klasy ERP i Hurtowni Danych w Centrum Obliczeniowym COIG SA, wsparcia serwisowego oprogramowania klasy ERP SZYK2, wsparcia serwisowego Hurtowni Danych oraz usług Service Desk. Podpisana umowa przewiduje także rozwój oprogramowania objętego kontraktem.

Umowa została zawarta na okres 4 lat do dnia 31 maja 2020r.

Zdjęcia