news
Synergia z LogicSynergy
07.09.2017

Grupa Kapitałowa WASKO S.A. powiększyła się o kolejny podmiot.

WASKO S.A. poinformowało, że Spółka zależna COIG S.A. z Katowic dokonała przejęcia 100% udziałów spółki LogicSynergy z siedzibą w Krakowie.

Wartość transakcji wyniosła 5,8 mln zł.

LogicSynergy to spółka informatyczna, która działa od 1986 roku w sektorze usług użyteczności publicznej. W jej portfelu znajduje się prawie 200 klientów, w tym około 130, z którymi spółka ma stałe umowy usług IT. Spółka oferuje kompleksowe systemy informatyczne, do których zaliczyć można systemy billingowe, systemy klasy ERP, GIS, czy też SCADA. To właśnie portfel tych produktów i nowych klientów oraz wzrost skonsolidowanych przychodów o ponad 7 mln rocznie był powodem przejęcia przez COIG S.A. krajowskiej spółki. skonsolidowane

 

Wojciech Wajda – główny akcjonariusz i Przewodniczący Rady Nadzorczej WASKO S.A. (cytat wypowiedzi)

- Dla mnie, jako głównego akcjonariusza, zakup udziałów krakowskiej spółki LogicSynergy jest ważnym z punktu widzenia całej Grupy elementem wcześniej przyjętej strategii rozwoju, polegającej nie tylko na rozwoju organicznym, ale również na przejęciach nowych podmiotów. Dzięki tej transakcji zwiększamy naszą ofertę produktową dla obecnych i przyszłych klientów całej Grupy, co pozytywnie wpływa na zwiększenie naszej pozycji konkurencyjnej. Należy pamiętać, że na pozyskanie przez Grupę prawie 200 nowych klientów, a tylu mnie więcej ma LogicSynergy, potrzebne byłyby znaczące nakłady finansowe, a przede wszystkim czas, którego nie da się kupić. W tym konkretnym przypadku efekt synergii otrzymujemy natychmiast.

Zdjęcia