news
System bezprzewodowej łączności cyfrowej dla PKP PLK S.A.
27.10.2017

Oferta konsorcjum Nokia Solutions and Networks sp. z o.o. oraz SPC-1 sp. z o.o., SPC-2 sp. z o.o. została wybrana jako najkorzystniejsza do wykonania planowanej inwestycji o całkowitej wartości 2 268 mln zł netto. Przedmiotem oferty jest zaprojektowanie, dostawa i wykonanie niezbędnych prac w celu wdrożenia na liniach kolejowych w Polsce sieci GSM-R jako dedykowanego systemu bezprzewodowej łączności cyfrowej.
Dla spółki zależnej WASKO SPC-1 sp. z o.o. przypada 22% tej wartości. Termin realizacji inwestycji: 62 miesiące.

Zdjęcia