news
Faktury ustrukturyzowane
16.01.2018

COIG S.A. we współpracy z Ministerstwem Rozwoju, Miastem Poznań, MPK w Poznaniu Sp. z o.o., Instytutem Logistyki i Magazynowania z Poznania oraz QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. realizuje projekt  „European cross-border e-invoice in local public procurement in Poland”.

Celem projektu jest opracowanie rozwiązań dla wprowadzenia faktur elektronicznych w relacjach z administracją publiczną i przedsiębiorcami. W ramach projektu uruchomiona zostanie platforma e-fakturowania, która umożliwi odbieranie i wysyłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz narzędzia do obsługi e-faktur w jednostkach administracji publicznej biorących udział w projekcie.

Projekt zostanie zakończony w listopadzie 2018 roku. Od 26 listopada br. wszystkie jednostki sektora finansów publicznych, realizując zamówienia publiczne, będą zobowiązane przyjmować elektroniczne faktury ustrukturyzowane.

Dowiedz się więcej na stronie projektu.Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

 

Zdjęcia