news
SPC-1 sp. z o.o. podpisało umowę
29.03.2018

Zarząd WASKO S.A. poinformował, iż w dniu 29 marca 2018 r. spółka zależna SPC-1 sp. z o.o. o podpisała umowę w ramach Konsorcjum firm w składzie: Nokia Solutions and Networks sp. z o.o., SPC-1, SPC-2 Sp. z o.o. oraz SPC-3 Sp. z o.o. ze Spółką PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach Projektu „Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS Część 1 zamówienia” (Kontrakt). Przedmiotem kontraktu jest zaprojektowanie, dostawa i wykonanie wszystkich niezbędnych prac oraz robót budowlanych w celu wdrożenia na liniach kolejowych w Polsce sieci GSM-R jako dedykowanego dla kolei systemu bezprzewodowej łączności cyfrowej.

Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wysokość wynagrodzenia przypadającego na spółkę zależną Emitenta SPC-1 wynosi 501,5 mln zł netto (617 mln zł brutto).

Termin realizacji prac wynosi 62 miesiące od daty rozpoczęcia tj. następnego dnia po podpisaniu Kontraktu przez ostatnią ze Stron.

Zdjęcia