news
Ruchome wieże WASKO
21.05.2018

WASKO S.A. zaprojektowało i postawiło pierwszy w Polsce przestawny typoszereg wież. Wieża WP1 nie posiada trwałego powiązania z gruntem, a układ modułowy pozwala na budowanie w wysokościach od 20 do 50 metrów. Możliwe są dwa poziomy montażu anten. Jest to wieża o pełnej nośności, charakterystycznej dla obiektów wieżowych trwale związanych z gruntem. W wieży modułowej WASKO dla wierzchołka przewidziano obciążenia pozwalające na zawieszenie łącznie 6 anten sektorowych oraz 12 urządzeń sterujących RRU/BBU/filtry. Na drugim poziomie można zamontować jeszcze 3 anteny i urządzenia. Pierwsze wdrożenie naszej wieży przestawnej o wysokości 35m n.p.t. zostało zrealizowane na zlecenie naszego klienta, firmy Polkomtel Sp. z o.o., w lokalizacji Rembelszczyzna nieopodal miejscowości Nieporęt (woj. Mazowieckie). 

Rozwiązania typoszeregu wież przestawnych WP1 stanowią przedmiot wniosku o udzielenie prawa ochronnego, zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym RP pod nr W.127032.

Zdjęcia