news
WASKO dla Ministerstwa Finansów
07.12.2018

WASKO S.A. wykona zadanie rozbudowy przestrzeni dyskowej dla Ministerstwa Finansów na potrzeby projektu "Twój e-PIT". Wartość umowy to ponad 6 mln zł. Podpisanie tej umowy jest wynikiem  wybrania oferty firmy WASKO jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. 

Zdjęcia