news
Wyróżnienie dla COIG-u
17.01.2019

Kapituła konkursu „Górniczy sukces roku” uhonorowała COIG S.A. i PGG S.A. wyróżnieniem w kategorii „innowacyjność” za wdrożenie nowatorskiej platformy internetowej dla Polskiej Grupy Górniczej. Nagroda została wręczona przez wiceministra energii pana Grzegorza Tobiszewskiego oraz prezesa GIPH Janusza Olszowskiego w trakcie noworocznego koncertu organizowanego przez GIPH w Filharmonii Śląskiej. W imieniu COIG-u nagrodę odebrał wiceprezes zarządu Zbigniew Koszowski. Elektroniczny formularz ofertowy” to pierwsze na rynku rozwiązanie dostosowane do wymagań nowelizacji ustawy Prawo Zamówień Publicznych umożliwiające w pełni elektroniczne składanie wniosków i ofert w opublikowanych na platformie EFO postępowaniach przetargowych. Mechanizmy platformy , w tym możliwość elektronicznego podpisywania bezpiecznym podpisem kwalifikowanym zgodnym z wymaganiami rozporządzenia eIDAS, zapewniają nienaruszalność wysyłanych do systemu ofert elektronicznych wraz z dołączonymi dokumentami do czasu ich otwarcia. Wymóg bezpiecznego przechowywania dokumentów elektronicznych realizowany jest poprzez zastosowanie niezawodnej chmury z wykorzystaniem najnowocześniejszych rozwiązań kryptograficznych, gwarantujących najwyższy poziom bezpieczeństwa informacji. W trybie on-line platforma EFO dokładnie rejestruje czas wszystkich operacji wykonywanych w systemie. Portal umożliwia potencjalnym wykonawcom scentralizowany i zestandaryzowany dostęp, z jednego miejsca i przy użyciu tego samego konta użytkownika, do postępowań opublikowanych przez różnych zamawiających. 

Zdjęcia