news
Spółka Wasko S.A. podpisała umowę z NASK Państwowy Instytut Badawczy
08.04.2019

Spółka Wasko S.A. podpisała umowę z NASK (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa) Państwowy Instytut Badawczy na zakup usług instalacji i serwisu w ramach projektu „Budowa szkolnych sieci dostępowych Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej – województwo kujawsko-pomorskie”.

W ramach projektu „Budowa szkolnych sieci dostępowych Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”, niezbędnych w celu dostarczenia i świadczenia usług teleinformatycznych do szkół wykonamy prace, które obejmują w szczególności: usługi podłączania szkół do sieci OSE, usługi serwisowe związane z usuwaniem awarii skutkujących przerwami lub obniżeniu parametrów usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz sporządzania koncepcji realizacji prac w lokalizacjach oraz świadczenia usług przy wykorzystaniu OSE. OSE jest publiczną siecią telekomunikacyjną służącą świadczeniu publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych jednostkom oświatowym.

Wartość zawartej umowy wynosi 9 289 567,00 zł brutto

 

Zdjęcia