news
Współtworzymy Ogólnopolską Sieć Edukacyjną
09.04.2019

WASKO S.A. podpisało umowę z NASK (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa) Państwowy Instytut Badawczy na zakup i serwis instalacji w kolejnych województwach tj.: dolnośląskim, małopolskim oraz podkarpackim. Kolejne szkoły podłączone zostaną do wybudowanej, nowej Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej i będą korzystać z szerokopasmowego dostępu do Internetu i innych usług teleinformatycznych w ramach projektu „Budowy szkolnych sieci dostępowych”. OSE jest publiczną siecią telekomunikacyjną świadczącą publicznie dostępne usługi telekomunikacyjne jednostkom oświatowym.

Łączna wartość zawartych umów wynosi 42 229 131,01 zł brutto.

Oferta WASKO S.A. została wybrana jako najkorzystniejsza w postepowaniu organizowanym przez NASK.

 

Zdjęcia