news
COIG dla bezpieczeństwa polskiej cyberprzestrzeni
30.10.2019

COIG zbuduje i wdroży ośrodki przetwarzania i archiwizacji danych dla Centrum Zasobów Informatycznych, jednostki podległej Dyrektorowi Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni (NCBC).


Oferta firmy COIG S.A. została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu.


Cytując treść komunikatu opublikowanego przez Zamawiającego "przedmiotem zamówienia jest utworzenie w infrastrukturze zamawiającego dwuośrodkowego Centrum Przetwarzania Danych - platformy wirtualizacji w architekturze konwergentnej w Ośrodkach Przetwarzania Danych Zamawiającego w Bydgoszczy i Gdyni - wraz z Systemem Centralnego Backup'u w trzech lokalizacjach".

Wartość zamówienia wynosi 56 mln zł brutto.

Zdjęcia