news
Wesprzemy bezpieczeństwo Sieci Edukacyjnej
17.12.2019

COIG S.A. zawarła umowę z Naukową i Akademicką Siecią Komputerową Państwowym Instytutem Badawczym, której przedmiotem jest Usługa udostępniania Systemu dedykowanej mocy obliczeniowej dla systemu Security Web Gateway w ramach projektu budowa Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Platforma obliczeniowa składająca się z 60 serwerów wraz zainstalowanym i skonfigurowanym, oprogramowaniem wirtualizacyjnym, została uruchomiona w Centrum Danych NASK. Platforma została uruchomiona w okresie 7 dniu od daty podpisania Umowy. Dostarczona infrastruktura jest objęta usługą wsparcia serwisowego przez cały okres obowiązywania Umowy.

Zdjęcia