news
COIG wspiera program edukacyjny „Łaskie Bociany”
12.05.2011Program edukacyjny „Łaskie Bociany” po raz pierwszy został prowadzony w 2010r. Obecnie przygotowywana jest jego druga edycja, która potrwa do końca października br.
W programie biorą udział uczniowie szkół gminy Łask i harcerze. Przedsięwzięcie ma na celu uświadomienie uczestnikom bogactwa środowiska naturalnego oraz rolę, jaką odgrywa ono w życiu człowieka. Program ma na celu zachęcenie do poznania najbliższej okolicy oraz dostrzeżenie wartości natury. Gmina współpracuje m.in.:
z ornitologiem z Uniwersytetu Łódzkiego, Nadleśnictwem w Kolumnie, Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Zakładem Energetycznym.więcej informacji pod adresem: www.bociany.lask.pl