news
COIG i e-usługi w Oleśnie
29.07.2020

W Urzędzie Miejskim w Oleśnie realizujemy projekt:

„Zakup licencji oprogramowania oraz wdrożenie i uruchomienie e-usług w ramach projektu pn.: ,,E-gmina – zwiększenie uczestnictwa mieszkańców Gminy Olesno w życiu publicznym poprzez rozwój usług cyfrowych”.

W ramach projektu rozbudowany zostanie Zintegrowany System Zarządzania UMO, wdrożony zostanie Portal Informacyjno-Płatniczy (wraz z aplikacją mobilną), system Elektronicznego Zarządzania Dokumentami. Projekt zakłada również uruchomienie e-usług na wysokim poziomie dojrzałości. Wdrożony system pozwoli na prowadzenie usług zgodnych z przepisami prawa dotyczącymi interoperacyjności, bezpieczeństwa oraz standardu dostępu dla osób z niepełnosprawnościami.

Dzięki realizacji projektu przez Beneficjenta zostanie wdrożonych 61 nowych e-usług publicznych (A2B, A2C) o wysokim stopniu dojrzałości (4. transakcyjność i 5. personalizacja).

W ramach projektu firma COIG m.in.:

- zmodernizuje systemu KSAT2000i w celu realizacji e-usług
wdroży system IntraDok
wdroży system PLIP (Platforma Informacyjno-Płatnicza)
zintegruje system IntraDok z systemem KSAT2000i oraz system KSAT2000i z systemem PLIP

Zdjęcia