news
Nowoczesna Policja dla Małopolski
10.09.2020

Umowa zawiera wdrożenie sześciu e-usług publicznych, wdrożenie trzech usług wewnątrzadministracyjnych i wdrożenie nowych rozwiązań IT w administracji w zakresie: cyfryzacji dostępu, usprawnienia komunikacji pomiędzy osobą pokrzywdzoną a funkcjonariuszem prowadzącym daną sprawę oraz modernizacji systemu obiegu dokumentów wraz z niezbędną infrastrukturą teleinformatyczną.

 

Wartość umowy wynosi  26 777 100,00 zł brutto

https://malopolska.policja.gov.pl/krk/aktualnosci/1642,Nowoczesna-Policja-dla-Malopolski.html

 

 

Zdjęcia