banner

COIG SOC 360 as a Service

Usługa SOC (Security Operations Center) as a Service to pełny monitoring bezpieczeństwa wybranych obszarów IT Klienta.

photo

Zautomatyzowana kontrola i zaawansowane protokoły

W dobie ogarniających nas z każdej strony urządzeń podłączonych do Internetu wymagania względem bezpieczeństwa rosną. Ważna jest zarówno ochrona małych zbiorów danych, jak na przykład danych osobowych, ale także wszelkich zestawów danych biznesowych czy innych wrażliwych dla firmy Klienta. Regulacje takie, jak RODO czy rozporządzenia Ministerstw, nowe typy urządzeń, aplikacji, a także coraz bardziej wymyślne sposoby ataków to zagadnienia wymagającego skutecznego, rzetelnego podejścia, szczegółowego planowania oraz natychmiastowego działania. Dzięki COIG SOC 360 wszystkimi Twoimi problemami zajmą się eksperci uznani w dziedzinach technologii i bezpieczeństwa. Usługa obejmuje możliwość analizy problemów i błędów pojawiających się w infrastrukturze IT, co pozwala na przedstawienie wiarygodnej diagnozy. Dzięki usłudze zawsze wiesz, co dzieje się z rozwiązaniami teleinformatycznymi w Twojej firmie i nie martwisz się o to, co dzieje się dziś ani o to, co wydarzy się jutro.

Monitorowanie i automatyzacja

Monitorowanie i automatyzacja w trybie 24/7/365 przez SOC COIG kluczowych, wskazanych przez Klienta procesów zarządzania bezpieczeństwem. Zastosowanie usługi w firmie zwiększa efektywność procesu zarządzania bezpieczeństwem oraz ułatwia spełnienie wymagań prawa i standardów bezpieczeństwa (m.in. KNF, PCI-DSS, RODO, ustawa o cyberbezpieczeństwie). Usługa SOC (Security Operations Center) as a Service to pełny monitoring bezpieczeństwa wybranych obszarów IT Klienta (infrastruktura, systemy informatyczne i aplikacje).

SOC monitorowanie
SOC incydenty

Powiadamianie o incydentach

Powiadamianie o incydentach – to kluczowy element usługi COIG SOC. Natychmiastowe informowanie osób odpowiedzialnych po stronie Klienta za zarządzanie systemami informatycznymi, o powstałych zagrożeniach oraz przypadkach naruszenia bezpieczeństwa i zidentyfikowanie wystąpienia danego typu incydentu bezpieczeństwa pozwala skutecznie podjąć akcję dotyczącą tego incydentu. Akcją tą może być powiadomienie wskazanych administratorów infrastruktury u Klienta lub podjęcie innych działań zgodnie z ustalonymi procedurami postępowania. Na życzenie Klienta możemy również przejąć proces obsługi wykrytych incydentów.

Personal Data Protection

Personal Data Protection - W ramach usługi Klient otrzymuje moduł dedykowany dla osób pełniących rolę Administratora Bezpieczeństwa Informacji lub Inspektora Danych Osobowych. Moduł ten pozwala na dostosowanie organizacji do wymagań nałożonych przez rozporządzenie GDPR/RODO. Ponadto usługa ta pozwala na prowadzenie rejestru czynności przetwarzania oraz kategoryzacji czynności przetwarzania na podstawie zbiorów danych w oparciu o elektroniczną dokumentację (art.30 wymagań RODO) oraz daje możliwość szacowania ryzyka, oceny adekwatności zastosowanych środków technicznych i organizacyjnych oraz pozwala na ocenę skutków dla ochrony danych osobowych.

SOC Personal Data Protection
SOC inspektor

Inspektor Danych Osobowych as a Service

Inspektor Danych Osobowych as a Service - nowe przepisy GDPR/RODO obligują przedsiębiorstwa do powołania osoby pełniącej funkcję Inspektora Danych Osobowych. Zdając sobie sprawę jak sporym ograniczeniem jest deficyt osób o odpowiednich kompetencjach stworzyliśmy usługę udostępnienia w modelu outsourcingowym osoby zatrudnionej w COIG i posiadającej odpowiednie kwalifikacje do administrowania danymi osobowymi firm.