banner

Firewall next generation

FIREWALL (zapora sieciowa) – urządzenia te pozwalają łączyć ze sobą sieci komputerowe umożliwiając jednocześnie ich separację w zdefiniowanym zakresie oraz kontrolę komunikacji. Zapory nowej generacji (NGFW) pozwalają na filtrację pakietów dotyczących określnych aplikacji, na poziomie warstwy 7 modelu ISO/OSI,. Zapora nowej generacji kontroluje aplikacje (np. Gmail, Facebook, TOR, Skype) używane przez pracowników, używane przez te aplikacje numery portów, identyfikuje tożsamość pracowników komunikując się z systemami uwierzytelniania, realizuje funkcje Intrusion Prevention (IPS), poddaje transmisję inspekcji antywirusowej, nawet tą zaszyfrowaną protokołami SSL/TLS. zapory stosuje się nie tylko pomiędzy sieciami fizycznymi ale też pomiędzy środowiskami wirtualnymi. Elementami usługi może być zarządzanie zmianą w zakresie reguł firewalli.

web

W usłudze zawarte są:

efektywne usystematyzowanie wiedzy dotyczącej systemu firewalli u klienta (audyt konfiguracji polityk ochrony),

optymalizacja konfiguracji (optymalizacja wydajności, wykluczenia reguł niedozwolonych, pokrywających się oraz niezgodnych z wewnętrznymi politykami bezpieczeństwa, zaleceniami wynikającymi z norm, którym podlega organizacja itd.),

efektywna kontrola ochrony poprzez monitorowanie zmian bieżących i regularne audyty polityk.