banner

Usługa audytu bezpieczeństwa IT i zgodności z wytycznymi RODO

Zespół certyfikowanych audytorów wykonuje audyty zgodnie z metodyką Międzynarodowego Stowarzyszenia Audytorów Systemów Informatycznych ISACA.

RODO

Zespół certyfikowanych audytorów wykonuje audyty zgodnie z metodyką Międzynarodowego Stowarzyszenia Audytorów Systemów Informatycznych ISACA. Audyt zawiera etap analizy posiadanej przez Klienta dokumentacji, następnie odbywa się audyt fizyczny i logiczny całej infrastruktury, skanowanie podatności. Proces zakończony jest raportem pisemnym ze wskazaniem luk i braków oraz zaleceniami do polityki bezpieczeństwa.

Korzyści dla klienta:

  • zautomatyzowana ocena poziomu bezpieczeństwa sieciowego weryfikowana przez eksperta,
  • eliminacja luk w polityce bezpieczeństwa,
  • optymalizacja działania systemu zabezpieczeń,
  • przygotowanie infrastruktury do zewnętrznego audytu.