Grupa Kapitałowa WASKO

Usługi
bezpieczeństwa IT

Data Center

Sieć i jej
zagrożenia

We współczesnej gospodarce informacja jest nie tylko zasobem ekonomicznym niezbędnym do funkcjonowania ale współdecyduje o potencjale ekonomicznym i możliwościach rozwojowych.

Gromadzenie i przetwarzanie danych w formie elektronicznej powoduje, że są one podatne na nowy rodzaj zagrożeń ze strony cyberprzestępców. Nie ma dziś rozwiązań, które zagwarantują pełne bezpieczeństwo informacji, ale my wiemy jak zapewnić ich najwyższą ochronę.

schemat

Bezpieczeństwo informatyczne
to zapewnienie:

1
Poufności
1
Ciągłości
 
1
Dostępności danych
oraz
1
Świadomości użytkowników

Szkolenia

COIG S.A. realizuje usługi szkoleniowe w zakresie wymagań prawnych, organizacyjnych i technicznych dotyczących bezpieczeństwa systemów.

Ochrona danych osobowych

Dotyczy szczegółowych interpretacji aktualnego atanu prawnego obejmującego przepisy UE i prawa krajowego (ustawy i rozporządzenia).

Cyberbezpieczeństwo

Szkolenie z programem obejmującym aktualny stan prawny, w tym dyrektywę UE NIS i ustawę o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa wraz z rozporządzeniami wykonawczymi.

Obsługa i współpraca z SOC

Szkolenie specjalistyczne organizowane w związku z wdrażaniem u klienta kompletnego SOC-a w modelu własnym lub usługi świadczonej przez COIG.

Analiza i zarządzanie ryzykiem IT

Specjalistyczne szkolenie dotyczące światowych standardów i frameworków, głównie udostępnionych przez ISACA z uwzględnieniem normy ISO/IEC 27005 oraz ISO 31000 w obszarze metodyki analizy i zarządzania ryzykiem informatycznym.

 

Kompetencje
naszego Zespołu

CISM

CEH

ISO 27001

Certified information security manager
Certified ethical hacker
Audytorzy wiodący ISO 27001