Audyt IT

Cel usługi

Celem usługi audytu bezpieczeństwa jest analiza, identyfikacja procesów związanych z przetwarzaniem danych, weryfikacja zabezpieczeń logicznych i fizycznych, weryfikacja dokumentacji związanej z ochroną danych oraz ocena zgodności z aktualnym stanem prawnym i wewnętrznymi regulacjami.

Audyt służy potwierdzeniu, że procedury wewnętrzne organizacji, systemy informatyczne oraz urządzenia nie posiadają luk zarówno proceduralnych jak i teleinformatycznych, które mogą doprowadzić do utraty lub wycieku danych. Wynikiem audytu jest raport zawierający pełną wiedzę o stanie bezpieczeństwa IT organizacji wraz z zaleceniami poaudytowymi.

audyt-it

Elementy, które między innymi obejmuje audyt:

Zgodność z prawem

Zgodność ze standardami i dobrymi praktykami

Bezpieczeństwo techniczne

Bezpieczeństwo organizacyjne, przestrzeganie procedur

Czynnik ludzki - weryfikacja

Raport końcowy