Bezpieczne przechowywanie danych

Cel usługi

Dane stanowią największą wartość firmy i dlatego wymagają najlepszej możliwej ochrony.

Usługa Data Center COIG S.A. zapewnia wielopoziomową ochronę danych spełniającą najwyższe standardy międzynarodowe:

PN-ISO/IEC 27001:2013
ISO 9001:2015
audyt-it

W skład usługi mogą wchodzić następujące elementy:

Kolokacja

Backup i archiwizacja danych

Udostępnianie zasobów w chmurze
(publiczna lub prywatna)

Migracja i relokacja danych

Administracja systemami

Budowa systemów wysokiej dostępności

Rozwiązania IT dedykowane dla Klienta

Bezpieczeństwo sieciowe