Zintegrowany System
Zarządzania Bezpieczeństwem

Cel usługi

W ramach usługi oferowane jest kompleksowe podejście do zarządzania bezpieczeństwem informatycznym organizacji.

Stosowane jest tu podejście synergii pomiędzy rozwiązaniami teleinformatycznymi a usługą zespołu COIG S.A. polegająca na ciągłej analizie (24/7) i reakcji na informacje pozyskane z zainstalowanych urządzeń i oprogramowania.

Pobierz ulotkę SOC

soc

Kolektor logów

Scentralizowany system monitorowania logów z urządzeń i systemów znajdujących się w infrastrukturze organizacji.

Główną zaletą rozwiązania jest niskie obciążenie zasobów informatycznych, wysyłających logi do systemu. System umożliwia tworzenia powiadomień zarówno przy pomocy wiadomości e-mail jak i SMS. Jest on niezwykle pomocny podczas analizy cyberataków z uwagi na możliwą archiwizację logów z urządzeń i systemów przedsiębiorstwa. Realizujemy usługę udostępnienia i wdrożenia oprogramowania oraz ciągłej analizy zebranych danych.

 

Główne cechy

Selektywne zbieranie logów i ich archiwizacja w bezpiecznym miejscu
Możliwa podstawowa analiza zdarzeń
Zgodność ze standardami i dobrymi praktykami

Główne cechy

Ciągłe badanie podatności systemów teleinformatycznych
Ciągła analiza zdarzeń - alerty dla zdarzeń krytycznych
Reakcja pierwszej linii
Wsparcie drugiej linii
Wdrażane w modelu chmurowym bądź wersji stacjonarnej
 

Ciągły monitoring

Zaawansowany monitoring sieci - pozwala na wykrywanie, śledzenie i blokowanie niebezpiecznej transmisji w sieci informatycznej organizacji

Może wykorzystywać m.in. sztuczną inteligencję do analizy zagrożeń, dzięki czemu jest w stanie wykryć także nieznane dotąd ataki. Zespół naszych wykwalifikowanych inżynierów realizuje usługę wdrożenia oprogramowania, monitorowania w trybie 24/7 oraz proaktywnego reagowania na incydenty.

Pobierz broszurę: Usługi Bezpieczeństwa