banner

BEZPIECZEŃSTWO

Wszystkie usługi znajdujące się w naszej ofercie świadczymy z własnego bezpiecznego Data Center znajdującego się w siedzibie COIG S.A.

Bezpieczeństwo fizyczne

Data Center usytuowane jest w wydzielonej części budynku, chronionej przez system alarmowy i autonomiczny system telewizji przemysłowej budynkowej oraz drugi - nadzorowany przez firmy wyspecjalizowane w zakresie ochrony.

Dostęp do pomieszczeń mają jedynie osoby upoważnione, prowadzona jest rejestracja wejść/wyjść przez system kontroli dostępu w oparciu o karty magnetyczne i kody PIN.

Klimatyzacja i systemy przeciwpożarowe

Data Center COIG S.A. wyposażone jest w stałe urządzenia gaśnicze gaszące gazem obojętnym, oddzielne dla każdej serwerowni (FM-200)l, ściany i drzwi gwarantują co najmniej 60-minutową odporność ogniową, a mikroklimat pomieszczeń kontrolowany jest za pomocą zdublowanych klimatyzatorów precyzyjnych i instalacji wentylacyjnej.

Bezpieczeństwo energetyczne

Zasilanie energetyczne doprowadzane jest z dwóch niezależnych zewnętrznych źródeł, zapewniamy także awaryjne zasilanie z agregatów prądotwórczych. Data Center COIG S.A. posiada system samoczynnego załączenia rezerwy, monitoruje on parametry zasilania, przełączając na właściwe w razie awarii. Ciągłość działania urządzeń IT zabezpieczona jest przez zestawy UPS-ów, pracujących w układzie n+1.

Bezpieczeństwo systemowe

 • co najmniej dwa zasilacze (w przypadku systemów Blade Center - cztery) we wszystkich krytycznych serwerach;
 • podłączenie do dwóch niezależnych obwodów zasilających;
 • wpięcie do sieci LAN za pomocą co najmniej dwóch kart sieciowych we wszystkich krytycznych serwerach;
 • zdublowanie wszystkich połączeń światłowodowych do macierzy dyskowej oraz jej wszystkich części;
 • wykorzystanie systemów klastrowych.

Bezpieczeństwo sieciowe

 • pełna redundantność szkieletu sieci w Data Center;
 • zabezpieczenie i monitorowanie wszystkich portów sieciowych przed nieautoryzowanym podłączeniem do sieci (także sieci LAN w COIG S.A.);
 • podział sieci Data Center na kilka stref i przypisanie serwera do strefy ze względu na rodzaj spełnianej funkcji oraz grupy Klientów;
 • ochrona wszystkich stref wydajnymi, sprzętowymi zaporami sieciowymi (firewall-e);
 • monitorowanie anomalii sieciowych za pomocą systemu IPS (Intrusion Prevention System);
 • wykorzystywanie urządzeń VPN do tworzenia wirtualnych sieci prywatnych łączonych z zasobami zlokalizowanymi w Data Center COIG S.A.,
 • podłączenie do kilku operatorów telekomunikacyjnych za pomocą światłowodu lub radiolinii.
cloud1