EPP
Elektroniczny Portal Pracownika

Nowoczesna technologia przyjazna zarówno pracodawcom jak i pracownikom będącym skutecznym narzędziem budującym employer branding

EPP

to narzędzie, które zapewnia:

łatwy dostęp do sekcji „news” dotyczącej osiągnięć firmy i kierunku jej rozwoju oraz sekcji „aktualności” zawierającej informacje kierowane do pracowników

przekazywanie komunikatów, zarządzeń, regulaminów, uzyskiwanie zgód (zgodnie z potrzebami pracodawcy np. uzyskanie zgody od pracownika na otrzymywanie dokumentów księgowo-kadrowych w formie elektronicznej np. PIT) celem szybkiego rozpowszechniania najważniejszych informacji wśród pracowników

personalizowanie treści zamieszczanych na portalu sprzyjające budowaniu przyjaznej atmosfery w firmie

wizualizacja aktualnej struktury organizacyjnej w formie graficznej możliwy dostęp on-line do informacji w sieci Intranet oraz w sieci publicznej – bezpieczny dostęp z każdego urządzenia (komputera, tabletu, smartfonu)

prosta i zestandaryzowana obsługa procesów zachodzących w przedsiębiorstwie oraz ułatwienie komunikacji przy rozproszonej strukturze i w firmach wielooddziałowych, poprzez udostępnienie możliwości składania elektronicznych wniosków i dokumentów via portal pracowniczy

EPP
Menadżerom umożliwia:
  • ciągły dostęp do informacji o swoich pracownikach – urlopach, nieobecnościach, godzinach pracy, umowach, kwalifikacjach, szkoleniach, ocenach okresowych
  • kompleksowa prezentacja kart pracy pracowników firmy oraz grafików obłożenia zmian
  • automatyczny system powiadomień kończących się terminów ważności badań pracowników
  • eksport danych do plików excel w celu dalszej samodzielnej analizy biznesowej
  • badanie opinii i poszerzanie wiedzy menadżerskiej w wybranych tematach poprzez skuteczne narzędzie do ankietowania [funkcjonalność dostępna wkrótce]
  • usprawnienie procesu oceny pracowników dzięki tworzeniu arkuszy ocen pracowników wraz z tworzeniem ocen rocznych [funkcjonalność dostępna wkrótce]
 
 
Pracownikom umożliwia:
  • dostęp on-line do danych kadrowych i płacowych
  • prezentowanie pełnej informacji o zatrudnieniu, doświadczeniu i kwalifikacjach pracownika
  • prezentacja on-line danych dotyczących czasu pracy pracownika
  • umożliwienie składania online różnego rodzaju wniosków (w tym urlopowych) wraz ze śledzeniem procesu ich akceptacji oraz automatyczną integracją z systemami kadrowymi
EPP
Nasi specjaliści
chętnie odpowiedzą na Państwa pytania
 
32 757 42 39