Zintegrowana platforma informatyczna wspomagająca zarządzanie przedsiębiorstwem

Ergonomiczne i intuicyjne oprogramowanie pozwalające użytkownikowi sprawić, aby jego firma działała efektywnie i elastycznie.

 

Platforma funkcjonuje w firmach jednooddziałowych oraz umożliwia pracę na wielu podmiotach gospodarczych, a jej modułowa budowa pozwala na elastyczną konfigurację dostosowaną do oczekiwań i wymogów związanych z prowadzonym biznesem.

Platforma EVIDENS pozwala na zebranie wszystkich funkcji zarządczych w jedną spójną platformę umożliwiając tym samym usprawnienie procesów biznesowych na każdym szczeblu zarządzania.

Platforma zapewnia prosty i szybki dostęp do całego spektrum zestawień i analiz stanowiących podstawę do operacyjnego i strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem.

PLATFORMA SKŁADA SIĘ Z DZIEDZINOWYCH MODUŁÓW OPISUJĄCYCH KLUCZOWE PROCESY ZACHODZĄCE W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Każdy z modułów składa się z funkcjonalnie spójnych obszarów realizujących procesy biznesowe w ramach przypisanych obszarów kompetencyjnych.

Księgowość i finanse
1

obejmujące całokształt zagadnień otoczenia rachunkowości finansowej i zarządczej, kosztów oraz zarządzania aktywami

Kontroling
2

obejmujący zagadnienia z wszystkich modułów systemu związane z prezentacją kluczowych informacji i wskaźników z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych

Sprzedaż
3

obejmująca zagadnienia z zakresu obsługi dystrybucji i sprzedaży produktów

Zasoby ludzkie
4

obejmujące całokształt zagadnień związanych z prowadzeniem, nadzorowaniem spraw pracowniczych i gospodarką płacową

Gospodarka magazynowa
5

obejmująca grupę zagadnień z zakresu logistyki materiałowej - zaopatrzenie, gospodarka magazynowa i materiałowa oraz zużycie i zarządzanie zapasami

Portal menadżerski
6

moduł stworzony jest z myślą o kadrze zarządzającej, grupującej w jednym miejscu najważniejsze informacje pokazane w sposób przejrzysty i prosty do analizy (wykresy słupkowe, kołowe, tabele)

 
Portal Menadżerski

Portal Menadżerski stworzony z myślą o kadrze zarządzającej. Grupuje w jednym miejscu najważniejsze informacje pokazane w sposób przejrzysty i prosty do analizy (wykresy słupkowe, kołowe, tabele). W portalu zebrane są również najważniejsze raporty z całej platformy EVIDENS. Aplikacja zaprojektowana została tak, aby była prosta w obsłudze również na urządzeniach mobilnych (tablety). Poprzez możliwość tworzenia własnych pulpitów startowych aplikacja staje się bardziej użyteczna a dostęp do najbardziej interesujących danych jest szybszy.

 
 
Wymierne korzyści

EVIDENS to zgodność z obowiązującymi przepisami, poświadczona certyfikatami oraz stabilność i bezpieczeństwo.

Oferujemy kompleksowe rozwiązanie informatyczne umożliwiające osiągnięcie konkretnych korzyści.

Przyjazny interfejs

pozwalający na prostą
i intuicyjną pracę
Evidens
 
Folder

Zobacz folder produktowy