banner
Firma została założona w roku 1951, aby świadczyć usługi obliczeniowe dla sektora wydobywczego, należy więc do grona najstarszych i najbardziej doświadczonych polskich firm informatycznych.

W 1976 roku powołano Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa, w tym czasie firma wdrażała w przemyśle wydobywczym nowe rozwiązania w zakresie usługowym oraz sprzętowym. Druga połowa lat 90-tych to wejście firmy na rynek usług dedykowanych administracji publicznej. W tym czasie zmieniła się struktura i forma części usług outsourcingowych IT, związana z powstałą w obsługiwanych przez COIG S.A. jednostkach tendencją do przetwarzania danych na własnym

sprzęcie komputerowym w oparciu o oprogramowanie aplikacyjne udostępnione na zasadach licencji. Zwiększyła się zatem różnorodność usług outsourcingowych IT, ale idea ich realizacji pozostaje wciąż taka sama. Na bazie technologii Informix (później również Oracle) oraz technologii sieciowych został stworzony i wdrożony we wszystkich obsługiwanych przez COIG S.A. jednostkach organizacyjnych spółek węglowych system SZYK.

Ostatnie lata to okres, w którym informatyzacja służby zdrowia skłoniła firmę do poszerzenia oferty o oprogramowanie i usługi dla medycyny. Rok 2004 to czas, w którym COIG S.A. uzyskał Certyfikat Jakości ISO: 9001:2008, natomiast Certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001:2005 firma uzyskała w roku 2012.

schemat

W pierwszej dekadzie XXI wieku COIG S.A. wprowadził na rynek współczesne wersje swoich kluczowych produktów – była to nowa generacja systemu ERP – SZYK2 zaprojektowana i wykonana w najnowocześniejszych narzędziach informatycznych, wzbogacona funkcjonalnie i spełniająca wszystkie standardy i wymogi stawiane przez system tej klasy. Klienci z obszaru administracji otrzymali dostęp do nowej generacji systemu KSAT2000i. Wprowadziliśmy na rynek system elektronicznego obiegu dokumentów i spraw – Mdok. Swój system Szyk2 dla dużych klientów (w tym dla Kompanii Węglowej S.A. – największej firmy wydobywczej w Europie) udostępniliśmy całkowicie w modelu outsourcingowym. Jest on przetwarzany w bezpiecznym i niezawodnym Data Center COIG S.A. Przetwarzamy miliony informacji na sekundę, setki terabajtów baz danych obsługujących tysiące końcowych użytkowników. W dniu 20 września 2012 roku WASKO S.A. nabyło od Skarbu Państwa pakiet 85% akcji COIG S.A. Tym samym COIG S.A. został włączony do Grupy Kapitałowej WASKO S.A.

W dniu 6 listopada 2015 zakończony został ostatecznie proces prywatyzacji COIG S.A., w wyniku którego głównym akcjonariuszem Spółki jest WASKO S.A. posiadające 94 % udziału w kapitale zakładowym.

 
 

Kierownictwo resortu doceniając wagę i znaczenie problemu podniesienia operatywności i efektywności zarządzania w oparciu o zastosowanie elektronicznej techniki obliczeniowej, podjęło decyzję wyposażenia działającego od roku 1951 resortowego ośrodka obliczeniowego pod nazwą Centralne Biuro Rozliczeń Przemysłu Węglowego w elektroniczną maszynę cyfrową. Maszyna ta jest pierwszym zainstalowanym w przemyśle węglowym urządzeniem do przetwarzania danych dla potrzeb zarządzania i zastosowanie jej umożliwi zrealizowanie szeregu ważnych zamierzeń w zakresie optymalnego kierowania działalnością jednostek organizacyjnych różnych szczebli (...).

- 1969 rok, Wiceminister Górnictwa i Energetyki - Marcin Borecki -