Skuteczne zarządzanie w medycynie

Pakiet InfoMedica i AMMS (Asseco Medical Management Solutions) to kompleksowe rozwiązanie dla zakładów opieki zdrowotnej firmy ASSECO POLAND S.A. COIG S.A. oferuje dystrybucję, wdrażanie oraz serwisowanie oprogramowania wspierającego jednostki medyczne w realizacji zadań związanych z ubezpieczeniowym systemem ochrony zdrowia.

Co umożliwia pakiet InfoMedica?

 • planowanie, ewidencję, monitorowanie i rozliczanie kontraktów podpisywanych przez świadczeniodawców z NFZ lub innych płatników;
 • ewidencję realizacji świadczeń zdrowotnych, w tym sprawozdawczość dla uprawnionych organów kontroli i nadzoru;
 • kalkulację kosztów świadczeń, prowadzenie rachunkowości finansowej, zarządczej, controlling;
 • ocenę kondycji finansowej jednostki;
 • tworzenie dokumentacji medycznej;
 • prowadzenie ewidencji procesów związanych z leczeniem pacjenta.

Jakie moduły zarządcze i administracyjne zawiera pakiet?

 • Finanse i księgowość
 • Rachunek kosztów
 • Wycena kosztów normatywnych
 • Rejestr sprzedaży
 • Budżetowanie
 • Kalkulacja kosztów leczenia
 • Obsługa kontraktów
 • Kadry i płace
 • Grafiki (ewidencja czasu pracy)
 • Gospodarka Materiałowa
 • Środki Trwałe
 • Wyposażenie
 • Zamówienia Publiczne
Jakie moduły medyczne oferuje InfoMedica?
 • Ruch chorych: gromadzi dane o pacjentach.
 • Przychodnia: usprawnia rejestrację pacjentów oraz ewidencjonowanie wizyt w poradniach, przychodniach i ambulatoriach przyszpitalnych. Prowadzi pełne kartoteki pacjentów, odnotowuje wszystkie elementy leczenia.
 • Apteka: wspomaga pracę apteki szpitalnej, prowadzi rejestry stanów magazynowych, rejestruje dostawy leków i ich rozchód, wspiera planowanie zamówień leków.
 • Apteczka oddziałowa: ułatwia ewidencję rozchodu leków na oddziałach, pozwala na elektroniczne zamawianie leków w aptece szpitalnej, kontroluje stan magazynu podręcznego na oddziale.
 • Zlecenia: pozwala na elektroniczne zlecanie zabiegów i badań dla pacjentów, śledzi realizację zamówienia i odbiera wyniki z miejsc realizacji zamówień.
 • Pracownia diagnostyczna: wspomaga realizację zadań pracowni diagnostycznych, ewidencjonuje badania i ich wyniki, prowadzi księgi badań.
 • Pracownia patomorfologii: usprawnia pracę w zakresie obsługi badań histopatologicznych, cytologicznych, jak również sekcyjnych na wszystkich jej etapach.
 • Laboratorium: wspomaga pracę laboratorium szpitalnego, prowadzi rejestrację pacjentów, badań im wykonywanych oraz ich wyników.
 • eZlecenia: umożliwia przesyłanie do systemu InfoMedica drogą internetową zleceń badań diagnostycznych i laboratoryjnych oraz odbiór ich wyników także za pomocą Internetu.
 • Stacja dializ: narzędzie do kompleksowego odnotowywania wszystkich istotnych informacji dotyczących dializowanych pacjentów oraz ich wizyt w stacji dializ (lub dializowanych na oddziale).
 • Formularzowa dokumentacja medyczna: umożliwia wykorzystanie w pakiecie InfoMedica wszystkich formularzy i druków używanych do opisywania przebiegu leczenia pacjenta, zwłaszcza tych, które są specyficzne dla zakładu opieki zdrowotnej.
 • Blok Operacyjny: wspiera dokumentację zabiegów operacyjnych, ewidencjonuje skład zespołu operacyjnego, przebieg oraz wynik operacji.
 • eRejestracja: ułatwia planowanie terminów wykonania badań diagnostycznych kontrahentom oraz pacjentom indywidualnym za pośrednictwem Internetu.
 • Archiwum: wspomaga pracę centralnego archiwum dokumentacji medycznej. Służy do rejestracji informacji związanych z przyjęciem, wydaniem lub wypożyczeniem dokumentacji medycznej pacjenta.
Nasi specjaliści
chętnie odpowiedzą na Państwa pytania
 
32 757 42 91