Jakość
 

Jakość to doskonałość, której nie da się osiągnąć, lecz do której trzeba uporczywie zdążać.

/Lao Tsu, Złota Księga/

 
 

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, zmiany jakie zaszły w zastosowaniach informatyki, tak jak i w całym naszym otoczeniu, są tak duże, że przeciętny konsument praktycznie przestał zwracać uwagę na ich skutki, wśród których są i bardzo duże zagrożenia. Jednak coraz częściej rozsądek bierze górę nad fascynacją technologią, a żywiołowość stosowania narzędzi informatycznych zaczyna szybko ustępować miejsca działaniom usystematyzowanym i znormalizowanym, nakierowanym na podnoszenie poziomów jakościowych.

COIG S.A. jako firma doświadczona problemy te odpowiednio wcześnie dostrzegła, co zaowocowało wdrożeniem Systemu Zarządzania Jakością, zgodnego z normą ISO 9001:2015 i Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, opartego o normę ISO 27001:2013.

Szczególnie drugi z wymienionych systemów ma dla nas istotne znaczenie, dla doprowadzenia funkcjonującej w spółce Polityki Bezpieczeństwa do pełnej zgodności z regulacjami normatywnymi w obszarze działania Data Center.

Realizując projekty i wspierając naszych Klientów, z jednej strony posiłkujemy się tym, co wypracowaliśmy w ramach Systemu Zarządzania Jakością, zaś z drugiej strony wykorzystujemy klasyczne metodyki zarządzania projektami, w tym Prince2.

 

Wszystkie te działania podejmujemy, by świadczyć naszym Klientom usługi na najwyższym poziomie, tym samym nieustannie dążąc do doskonałości.