Kompleksowa obsługa
jednostek samorządu terytorialnego

KSAT2000i to Internetowy Zintegrowany System Zarządzania dla jednostek samorządu terytorialnego, którego zadaniem jest wspomaganie całości procesów administracyjnych realizowanych w jednostkach samorządowych.

Podsystem Finansowo-Księgowo-Budżetowy (FKB)

Aplikacja umożliwia efektywne planowanie i monitorowanie budżetu, zarówno klasycznego wg klasyfikacji budżetowej, jak i typowego budżetu zadaniowego. Pozwala także na prowadzenie rachunkowości zgodnej w wymaganiami polskiego prawa. Istotną funkcją komponentu FKB jest możliwość bezpośredniego emitowania kompletnej sprawozdawczości dla ZUS i RIO.

Podsystem Otoczenia Finansowo-Księgowo-Budżetowego (OFKB)

Podsystem stanowi dopełnienie komponentu FKB - buduje dla niego bazę rozrachunkową w zakresie tworzenia i obsługi finansowej decyzji podatkowych, ewidencjonowania i rozliczania księgowego majątku oraz mienia komunalnego, obliczania i rozliczania wynagrodzeń dla pracowników Urzędu, a także ewidencjonowania i rozliczania mandatów.

Podsystem Ewidencyjny (EWID)

System ułatwia realizację indywidualnych potrzeb ewidencyjnych w zakresie podstawowej ewidencji ludności wraz z obsługą wydziału spraw obywatelskich oraz pełną obsługą wyborów (od lokalnych po prezydenckie). Umożliwia także efektywne prowadzenie ewidencji kadrowej.

Podsystem Administracyjny (ADM)

Komponent posiada specjalnie stworzone mechanizmy ułatwiające administrowanie jego zasobami bazodanowymi oraz sterowanie i ochronę dostępu do tych zasobów wraz z pełnym monitoringiem. Zapewnia to pełną ochronę danych zgodnie z wymogami polskiego prawa.

Rozwiązanie dostosowane do konkretnych potrzeb

KSAT2000i

KSAT2000i posiada strukturę modułową, umożliwiającą pełne dostosowanie wdrożenia do aktualnych potrzeb urzędu, nie zamykając jednocześnie drogi do pełnej instalacji w przyszłości.

Co można zyskać?

Technologie systemu

Oprogramowanie wykorzystuje technologie Oracle Database 11g R2, Oracle Weblogic 11g R1, Oracle Linux 6, Oracle VM 3.0 i jest gotowy do uruchomienia w środowisku Oracle Exadata Database Machine and Oracle Exalogic Elastic Cloud.

Nasi specjaliści
chętnie odpowiedzą na Państwa pytania
 
32 757 42 91