Podejmuj tylko dobre decyzje

System Microsoft Dynamics AX jest zintegrowanym systemem informatycznym ERP i zarazem elastycznym rozwiązaniem do zarządzania podmiotem gospodarczym, które umożliwia pracownikom i firmie podejmowanie bardziej optymalnych decyzji biznesowych. Oprócz modułów standardowych proponujemy również własne rozszerzenia branżowe systemu.

Wymierne korzyści MS Dynamics AX

Skalowalność rozwiązania

Microsoft Dynamics AX to kompleksowe rozwiązanie gwarantujące skalowalność wraz z rozwojem firmy. Serwery aplikacji (AOS) mogą być rozbudowywane stosownie do potrzeb rozwijającej się firmy.

Możliwość szybkiego wdrożenia

Zaletą oprogramowania jest możliwość wdrożenia, dostosowania i modyfikacji systemu zgodnie z potrzebami klienta - trójwarstwowa technologia ułatwia tworzenie i obsługę niestandardowych wersji programu. Dostarczane wraz z systemem środowisko projektowe umożliwia developerom (również klientom) projektowanie, edycję i kompilację poszczególnych jego funkcji.

Integracja z innymi technologiami

Doskonała współpraca z posiadanymi systemami - zorientowana obiektowo architektura programu Microsoft Dynamics AX integruje się z innymi technologiami firmy Microsoft.

Dostosowanie do potrzeb klienta

Struktura systemu oparta na rolach umożliwia spełnianie indywidualnych potrzeb użytkownika, przyczyniając się do wzrostu produktywności przedsiębiorstwa. Interfejs zorientowany na zadania, dostosowany do preferencji i funkcji każdego z użytkowników pozwala pracownikom skoncentrować się na tym, co jest najważniejsze w ich pracy.

Nasi specjaliści
chętnie odpowiedzą na Państwa pytania
32 757 42 91