Podejmuj tylko dobre decyzje

System Microsoft Dynamics AX/Dynamics 365 jest zintegrowanym systemem informatycznym ERP i zarazem elastycznym rozwiązaniem do zarządzania podmiotem gospodarczym, które umożliwia pracownikom i firmie podejmowanie bardziej optymalnych decyzji biznesowych. Oprócz modułów standardowych proponujemy również własne rozszerzenia branżowe systemu.

Moduły standardowe

Zapraszamy do zapoznania się ze standardowymi modułami, które składają się na system Microsoft Dynamics AX/Dynamics 365. Moduły te wspierają zarządzanie łańcuchem dostaw, finansami, produkcją i projektami, a także sprzedażą i działalnością marketingową. »

TOP FLOOR
zarządzanie nieruchomościami

Zaawansowane oprogramowanie służące do zarządzania majątkiem nieruchomości oraz powierzchnią użytkową. »

TOP TEL
billing

Kompleksowe, dedykowane rozwiązanie ERP do zarządzania przedsiębiorstwami działającymi na rynku operatorów usług masowych (w tym telefonii), którzy ze względu na charakter swojej działalności pragną zautomatyzować procesy rozliczeń z Abonentami. »

TOP TOOLS
narzędziownia

TOP TOOLS umożliwia efektywną gospodarkę narzędziami oraz oprzyrządowaniem. Moduł ten obsługuje procesy ewidencjonowania narzędzi i przyrządów oraz procesy wypożyczania ich przez pracowników firmy i kontrahentów zewnętrznych. »

INVERT
gospodarka remontowa

Oprogramowanie przeznaczone do obsługi remontowej urządzeń, środków trwałych firmy oraz nieruchomości wraz z ich zeskanowaną dokumentacją. Wspomaga również rejestr zdarzeń związanych z zadaniami remontowymi realizowanymi na tych urządzeniach w fazach zgłoszenia, planowania i realizacji. »

Kreator sprawozdań

Kreator sprawozdań jest modułem systemu Microsoft Dynamics AX/Dynamics 365 służącym do przygotowania oraz okresowej publikacji wszelkiego rodzaju sprawozdań funkcjonujących w przedsiębiorstwie. »

Wymierne korzyści MS Dynamics AX

Skalowalność rozwiązania

Microsoft Dynamics AX/Dynamics 365 to kompleksowe rozwiązanie gwarantujące skalowalność wraz z rozwojem firmy. Serwery aplikacji (AOS) mogą być rozbudowywane stosownie do potrzeb rozwijającej się firmy.

Możliwość szybkiego wdrożenia

Zaletą oprogramowania jest możliwość wdrożenia, dostosowania i modyfikacji systemu zgodnie z potrzebami klienta - trójwarstwowa technologia ułatwia tworzenie i obsługę niestandardowych wersji programu. Dostarczane wraz z systemem środowisko projektowe umożliwia developerom (również klientom) projektowanie, edycję i kompilację poszczególnych jego funkcji.

Integracja z innymi technologiami

Doskonała współpraca z posiadanymi systemami - zorientowana obiektowo architektura programu Microsoft Dynamics AX/Dynamics 365 integruje się z innymi technologiami firmy Microsoft.

Dostosowanie do potrzeb klienta

Struktura systemu oparta na rolach umożliwia spełnianie indywidualnych potrzeb użytkownika, przyczyniając się do wzrostu produktywności przedsiębiorstwa. Interfejs zorientowany na zadania, dostosowany do preferencji i funkcji każdego z użytkowników pozwala pracownikom skoncentrować się na tym, co jest najważniejsze w ich pracy.

Nasi specjaliści
chętnie odpowiedzą na Państwa pytania
 
32 757 42 91