INVERT

INVERT

Moduł systemu Dynamics AX – INVERT - przeznaczony jest do obsługi szeroko rozumianych urządzeń, środków trwałych firmy oraz nieruchomości wraz z ich zeskanowaną dokumentacją. Wspomaga również rejestr zdarzeń związanych z zadaniami remontowymi realizowanymi na tych urządzeniach w fazach zgłoszenia, planowania i realizacji. Wytypowane przez użytkownika zadania remontowe są szczegółowo obsługiwane w obszarze prognozowania i rozliczania kosztów.

Funkcjonalność

 • tworzenie budżetów prowadzonych zadań a następnie bieżącej rejestracji kosztów ponoszonych w związku z realizacją danego przedsięwzięcia,
 • możliwość rozliczania kosztów według ustalonej ceny lub fakturowania na bazie rzeczywiście ponoszonych kosztów i zużytych na zadanie godzin wraz z ustaloną marżą,
 • dwie metody rozliczania dla zadań „zewnętrznych”: „Time & Material” lub „Fixed Price”,
 • definiowanie wielopoziomowych struktur zadań z dowolną ilością sekcji,
 • elastyczna struktura hierarchiczna pozwalająca na tworzenie zadań wzajemnie od siebie zależnych (nadrzędnych i podrzędnych), umożliwiająca zdefiniowanie zadania remontowego dowolnego typu,
 • definiowanie standardowych zadań remontowych, powtarzanych po określonym czasie lub odpowiednim „przebiegu” urządzenia.

Obsługa urządzeń

Funkcje modułu Urządzenia wspomagają obsługę (dla każdego urządzenia) informacji związanych z:

 • producentem,
 • nabyciem i gwarancjami,
 • lokalizacją,
 • serwisem,
 • opisem technicznym,
 • historią i planem zadań remontowych,
 • dokumentacją skanowaną.

Rozliczanie remontów środków trwałych i nieruchomości

Moduł rozliczania remontów pozwala na efektywne zarządzanie każdym prowadzonym zadaniem remontowym z pełną możliwością podglądu i kontroli jego realizacji. Do analizy wykonywanych zadań, które nie są fakturowane służą mechanizmy obsługi wewnętrznych zadań remontowych (zadań, które zostały zlecone poszczególnym działom firmy).

Rozliczenia zadań mogą być przeprowadzone w następujących kategoriach:

 • zużycie czasu
 • zużycie materiałów
 • poniesione koszty