Kreator sprawozdań

Kreator sprawozdań

Kreator sprawozdań jest modułem systemu Microsoft Dynamics AX służącym do przygotowania oraz okresowej publikacji wszelkiego rodzaju sprawozdań wysyłanych do instytucji zewnętrznych oraz funkcjonujących w przedsiębiorstwie. Moduł ten może obsługiwać sprawozdania wymagane przez takie instytucje, jak np. Urząd Skarbowy, Główny Urząd Statystyczny, Zakład Ubezpieczeń Społecznych i inne, ale również wewnętrzne sprawozdania przedsiębiorstwa o indywidualnym charakterze.

Moduł przyjazny dla użytkownika

Moduł ma na celu zoptymalizowanie działania oprogramowania pod kątem intuicyjnej obsługi, łatwości wyszukiwania wymaganych danych, samodzielności użytkowników oraz automatyzacji procesów niewymagających ingerencji użytkowników.

Pełna integracja z MS Dynamics AX

Moduł został zintegrowany z systemem Microsoft Dynamics AX, tak aby w pełni wykorzystać dostępne narzędzia, jednolity interfejs, system przetwarzania wsadowego i inne powszechnie stosowane w systemie mechanizmy. Dzięki temu obsługa modułu nie odbiega od obsługi innych funkcjonalności zawartych w systemie. Integracja z systemem AX i zastosowanie technologii MorphX oraz języka X++ umożliwiły wykorzystanie standardowych narzędzi systemu.

Standardowe
wzory wydruków
dostępne
z modułem
»

Wzór wydruku

Nazwa pełna

Zawartość

Bilans

Bilans

Lista pozycji
Wydruk bazuje na wzorze ogólnym - układ dwukolumnowy.

CIT-2

Deklaracja o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego

Lista pozycji
Lista parametrów
Ustawienia strony (wzór graficzny)

CIT-8

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego

Lista pozycji
Lista parametrów
Ustawienia strony (wzór graficzny)

DG-1

Meldunek o działalności gospodarczej

Lista pozycji
Lista parametrów
Ustawienia strony (wzór graficzny)

F-01

Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz nakładach na środki trwałe

Lista pozycji
Lista parametrów
Ustawienia strony (wzór graficzny)

RF-01

Kwartalne statystyczne sprawozdanie o aktywach i pasywach finansowych

Lista pozycji
Lista parametrów
Ustawienia strony (wzór graficzny)

Rachunek przepływów

Rachunek przepływów pieniężnych - metoda bezpośrednia

Lista pozycji
Wydruk bazuje na wzorze