banner

Moduły standardowe

Sprzedaż i marketing

Microsoft Dynamics AX CRM (Customer Relationship Management) pozwala na zmaksymalizowanie korzyści wynikających z utrzymywania relacji z klientami, a co za tym idzie - generowania zysku.
Oprogramowanie przechowuje dane w jednej, scentralizowanej bazie danych. Oznacza to, że pojedyncze osoby oraz działy mogą swobodnie wymieniać między sobą informacje. Na przykład, kierownik ma bezpośredni dostęp do projektów, faktur, historii zamówień i bieżącego przychodu bez konieczności tworzenia dodatkowych raportów przez sprzedawców. Rezultatem tego jest lepsze zarządzanie procesami planowanej sprzedaży, koordynacja czynności sprzedawców oraz lepszy obraz kontaktów z klientami.
Główne cechy:

Zarządzanie łańcuchem dostaw
(logistyka, magazyn, handel)

Do kluczowych zadań realizowanych przez system ERP należy także integracja procesów przedsiębiorstwa zapewniająca bieżącą wymianę informacji z dostawcami i odbiorcami.

Dzięki zaawansowanej technologii, Microsoft Dynamics AX można samodzielnie zmodyfikować w taki sposób, by doskonale odzwierciedlał procesy zachodzące w firmie, czego efektem jest niezakłócona i wydajna praca.

Zarządzanie Magazynem oraz Kontrola Zapasów odbywają się w systemie w oparciu o szczegółowo opracowane procesy obsługi towarów i monitorowania transakcji. Pozwala to na znaczną redukcję zapasów oraz kosztów ogólnych przedsiębiorstwa. Automatyzacja procesów składania zamówień, dostawy oraz fakturowania - także przez Internet - usprawniają obsługę klienta. Ponadto zastosowanie Planowania Ogólnego daje możliwość prognozowania poziomów magazynowych według różnych scenariuszy.

Duża przejrzystość systemu - od hali produkcyjnej, przez magazyn, aż do wysyłki - zdecydowanie usprawnia proces decyzyjny oraz pozwala na tworzenie realistycznego planu i jego bieżącą korektę.

Zarządzanie projektami

Microsoft Dynamics AX posiada wysokiej klasy aplikację do zarządzania projektami, która zapewnia łatwe i efektywne prowadzenie projektu niezależnie od jego typu (zamknięty bądź otwarty budżet) oraz miejsca realizacji (zewnętrzny lub wewnętrzny w firmie).

Aplikacja ta pozwala na dopasowanie zakresu danych, sposobu ich prezentowania i poziomu szczegółowości do potrzeb każdego uczestnika projektu. Dostęp do danych może być zrealizowany przez Internet za pośrednictwem Portalu Pracownika – łatwej do modyfikacji aplikacji www, która pozwala nie tylko na przeglądanie danych, lecz także na ich wprowadzanie i modyfikację.

Moduł Projekty w Microsoft Dynamics AX jest wysokiej klasy platformą do planowania, monitorowania i prowadzenia projektu. Moduł umożliwia zarządzanie projektami typu 'Time & Material' oraz zaawansowanymi projektami typu 'Fixed-price'.

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami w Microsoft Dynamics AX to zestaw narzędzi dający użytkownikowi wszystko, co jest potrzebne do prowadzenia księgowości w sposób efektywny i zgodny z wszelkimi wymogami raportowymi.

Moduły obszaru Zarządzania Finansami:

  • Księga główna
  • Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami
  • Bank
  • Środki trwałe
  • Rachunek kosztów
  • Konsolidacja

Zarządzanie produkcją

Moduły produkcyjne Microsoft Dynamics AX obejmują wszystko, czego firma produkująca na magazyn lub na zlecenie potrzebuje do efektywnego zarządzania produkcją, magazynem i przepływem towarów.

Nie tylko utrzymanie tempa produkcji na poziomie wymagań rynku, ale także jej monitorowanie jest podstawą sukcesu. Aby to osiągnąć potrzebny jest szybki dostęp do wymaganych informacji, odpowiednich do miejsca i czasu. Do tego niezbędny jest elastyczny system ERP i e-biznes, który można dopasować do istniejących procesów produkcyjnych oraz taki, który otwiera drzwi do nieograniczonych możliwości, jakie niosą ze sobą najnowsze technologie. To właśnie oferuje Microsoft Dynamics AX.

W celu optymalizacji procesów produkcyjnych i aby sprostać szybkim zmianom popytu, Microsoft Dynamics AX został wyposażony w narzędzia kontrolujące przebieg produkcji oraz umożliwiające śledzenie procesów na różnym poziomie szczegółowości. Pozwalają one także na planowanie obciążenia zasobów i zapotrzebowania na materiały, a także na tworzenie optymalnych harmonogramów, redukcję przestojów i skrócenie cyklu produkcyjnego, przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów.

Dodatkowo, zaawansowany obszar funkcjonalności Ewidencja Czasu Pracy może między innymi automatycznie generować podstawę do wyliczania wynagrodzenia dla pracowników w zadanym okresie, na podstawie danych z produkcji oraz danych o absencjach.